Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy

Agata Wiktoria Ziętek

Streszczenie w języku polskim


Sekurytyzacja to intersubiektywny i intertekstualny proces włączania określonych tematów do sfery bezpieczeństwa. Tym samym opisuje jego dynamikę, wpływając na definiowanie sytuacji, zagrożeń oraz podejmowanie działań. Sekurytyzacja definiowana jako akt mowy opiera się na założeniu, że za pomocą języka można nie tylko przekazywać informacje, ale również tworzyć fakty społeczne. Jest to nie tylko prosty przekaz. Ważne jest to czemu wypowiedź ma służyć, jak dany fakt zostanie przedstawiony, przez kogo, do kogo i w jakiej sytuacji. Włączanie określonych tematów do sfery bezpieczeństwa w procesie sekurytyzacji jest dowodem na to, że rzeczywistość jest konstruktem społecznym, w którego tworzeniu język i obraz odgrywają istotną rolę. W Europie coraz silniejszy jest strach przed ‘innymi’. Jest on konsekwencją dynamiki i niespotykanej skali przepływów ludzkich. To poczucie zagrożenia jest również konsekwencją skutecznego procesu sekurytyzacji migracji. W debacie politycznej i społecznej coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość Europy. O to jak procesy migracyjne zmienią oblicze kulturowe Europy? Czy imigracja zagraża tożsamości kulturowej Europy?


Słowa kluczowe


migracja, kryzys migracyjny w Europie, sekurytyzacja, desekurytyzacja

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.23
Data publikacji: 2018-09-19 11:34:31
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 14:38:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 725
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 327

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agata Wiktoria Ziętek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.