Uwarunkowania I Znaczenie Migracji W Przestrzeni Europejsko-Maghrebskiej

Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Streszczenie w języku polskim


Pod koniec ubiegłego stulecia problematyka migracji stała się jednym z kluczowych zagadnień w stosunkach międzynarodowych. Następstwa wiosny arabskiej z 2011 roku sprawiają, że będzie to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Migracje w regionie Morza Śródziemnego wpisują się w trendy ogólnie pojętej międzynarodowej migracji, będącej elementem transnarodowej rewolucji, przeobrażającej społeczeństwa i życie polityczne na całym świecie. Maghreb (Algieria, Maroko, Tunezja) stanowi część tego problemu. Zmiany, które dotknęły bezpośrednio państwa Maghrebu, z jednej strony, są następstwem globalizacji, z drugiej zaś, specyfiki uwarunkowań geopolitycznych, tj. bliskości z UE. Aby móc w pełni przedstawić znaczenie migracji w przestrzeni euro-maghrebskiej, istotne jest dokonanie analizy ewolucji przepływów migracyjnych a także uwarunkowań historycznych, społeczno-demograficznych oraz politycznych, jako sił sprawczych. Artykuł, wykorzystując metodę porównawczą weryfikuje hipotezę, że bliskość geograficzna i kontekst historyczny mają duży wpływ na znaczenie migracji euro-maghrebskiej w stabilizowaniu południowych granic UE.


Słowa kluczowe


państwa Maghrebu, migracje, basen Morza Śródziemnego, wiosna arabska, bezpieczeństwo południowych granic UE

Pełny tekst:

PDF (Français (France))


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.77
Data publikacji: 2018-09-19 11:34:34
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 14:50:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 454
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Français (France)) - 137

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.