Medycyna w mediach – zarys problematyki

Joanna Sosnowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza zagadnienie występowania problematyki medycznej i zdrowotnej w telewizji. Dzięki publikacjom w mediach, szczególnie audiowizualnych, wzrasta skuteczność profilaktyki i świadomości zdrowotnej, ale również obserwowanych jest coraz więcej zachowań skrajnie niebezpiecznych, związanych z medycyną estetyczną czy medycznymi eksperymentami. Telewizja ma nadal silny wpływ na odbiorcę, a jej możliwości prezentowania problematyki medycznej i zdrowotnej są bardzo szerokie, od serialu, filmu dokumentalnego czy magazynu specjalistycznego po formy rozrywkowe.


Słowa kluczowe


telewizja, medycyna, media, promocja zdrowia, gatunki telewizyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berland G., Elliot M., Morale L. (2000), Health information on the Internet: accessibility, quality, readability in English and Spanish, “JAMA”, nr 5.

Bogunia-Borowska M. (2012), Popularność seriali medycznych, [w:] M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji, Kraków 2012.

Bryła M., Kulbacka E., Maciecka-Bryła I. (2011), Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, „Hygeia Public Health”, nr 2.

Christenson P., Ivancin M. (2006), The “Reality” of Health: Reality Television and the Public Health, Kaiser Family Foundation.

Czerw A., Kościuk K., Augustynowicz A. (2014), Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, nr 4.

Dąbrowska-Cendrowska O. (2011), Telewizja śniadaniowa. Celebryci, porady i audiotele – przynęty na kobiecą publiczność ?, „Media i Społeczeństwo”, nr 1.

Filmweb, Pogromcy nadwagi, https://www.filmweb.pl/tvshow/Pogromcy+nadwagi-2010-770665/descs [dostęp: 11.09.2018].

Fundacja Polsat, Programy TV, http://www.fundacjapolsat.pl/programy-tv/ [dostęp: 13.09.2018].

Fundacja TVN, Świąteczna akcja Uwagi TVN i fundacji, https://fundacja.tvn.pl/akcje/swiateczna-akcja-uwagi-tvn-i-fundacji/ [dostęp: 15.09.2018].

Kuta W., Króliczki dają do myślenia, czyli warunku udanej kampanii zdrowotnej, http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Kroliczki-daja-do-myslenia-czyli-warunki-udanej-kampanii-zdrowotnej,178875,14.html [dostęp: 17.09.2018].

Możdżonek P., Antosik K. (2017), Kreowanie trendów dietetycznych przez media i ich wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania się, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, nr 2.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały RM Nr 90/2007, www.mz.gov.pl/www les/ma_struktura/ docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [dostęp: 28.08.2018].

Nyc I., Niedek A., Dzień dobry Polsko, https://www.wprost.pl/tygodnik/156685/Dzien-dobry-

-Polsko.html [dostęp: 12.09.2018].

Paullus P., Binge-watching – ten sposób oglądania seriali zyskuje na popularności, http://businessinsider.com.pl/media/co-to-jest-binge-watching/pbe6l8x [dostęp: 11.12.2016].

Przylipiak M. (2004), Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk–Słupsk.

Sosnowska J. (2014), Mądrość czy przemądrzałość? O roli eksperta w programach telewizyjnych, [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów.

Sosnowska J. (2017), Serial formatowany na polskim rynku telewizyjnym, „Zeszyty Naukowe KUL”, z. 2

Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Wojtynek E. (2014), Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 2.

Szymańska M., Botoks popularny dzięki telewizji?, https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/460698/botoks-popularny-dzieki-telewizji.html [dostęp: 10.09.2018].

Tomaszewski M., The Knick kontra rzeczywistość, https://lekturaobowiazkowa.pl/na-ekranie/the-knick-kontra-rzeczywistosc/ [dostęp: 10.09.2018].

Turbiarz A., Kadłubowska M., Kolonko J., Bąk E. (2010), Rola mediów w promocji zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 2.

TVN, „Lekarze”, https://www.tvn.pl/wideo/lekarze,239290,n.html [dostęp: 14.09.2018].

TVN(b), „36 i 6” gorący i zupełnie nowy program Ewy Drzyzgi, https://www.tvn.pl/aktualnosci/36-6-c-goracy-i-zupelnie-nowy-program-ewy-drzyzgi,238816,n.html [dostęp: 11.09.2018].

TVN Style, „Życie bez wstydu”, https://www.tvnstyle.pl/programy/zycie-bez-wstydu,9463.html [dostęp: 14.09.2018].

Ustawa o Radiofonii i Telewizji z dn. 29. 12. 1992 r., Dziennik Ustaw 1993, nr 7, poz. 34 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930070034 [dostęp: 10.09.2018].

Wasilewska M., Pajkert A. (2007), Telerecepta na zdrowie, czyli problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia, [w:] Media – komunikacja: zdrowie i psychologia, red. B. Aouil, W. Maliszewski, Toruń.

Wirtualnemedia.pl, Króliki w kampanii Ministerstwa Zdrowia, http://tv.wirtualnemedia.pl/film/kroliki-w-kampanii-ministerstwa-zdrowia [dostęp: 10.09.2018].

Zahorska-Markiewicz B. (2009), Otyłość – epidemia XXI wieku. Profilaktyka i leczenie zachowawcze otyłości, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.73-85
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:54
Data złożenia artykułu: 2018-09-26 22:12:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1979
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 885

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Sosnowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.