Konwencja stanów na podstawie artykułu V Konstytucji jako szczególna forma inicjatywy ludowej w sprawie zmiany Konstytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Tomasz Wieciech

Streszczenie w języku polskim


Zgodnie z postanowieniami artykułu V Konstytucji, konwencja w celu zaproponowania poprawek do Konstytucji jest zwoływana przez Kongres na wniosek dwóch trzecich legislatur stanowych. W dotychczasowej praktyce nigdy nie doszło do zastosowania omawianej procedury. Alternatywny tryb zmiany konstytucji przez zwołanie konwencji przekształcił się na gruncie praktyki ustrojowej w oryginalną formę inicjatywy ludowej w sprawie zmiany dokumentu. Podejmując działania zmierzające do zwołania konwencji, inicjatorzy dążą bowiem najczęściej do wymuszenia na Kongresie uchwalenia stosownej propozycji poprawki do Konstytucji. Skuteczność takiego stosowania trybu konwencji jest niewielka.


Słowa kluczowe


Stany Zjednoczone Ameryki, procedura zmiany konstytucji, konwencja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bonfield, A.E., 1968, The Dirksen Amendment and the Article V Convention Process, “Michigan Law Review”, 66 (5), pp. 949–1000.

Caplan, R.S., 1988, Constitutional Brinkmanship. Amending the Constitution by National Convention, Oxford University Press, New York–Oxford, pp. 45, 50, 63–65.

Castro, D., 1986, A Constitutional Convention: Scouting Article Five’s Undiscovered Country, “University of Pennsylvania Law Review”, 134 (4), pp. 949–950.

Desilver, D., 2018, Proposed amendments to the U.S. Constitution seldom go anywhere, http://www.pewresearch.org (access: 30.04.2018).

Diamond, A.S., 1981, A Convention for Proposing Amendments: The Constitution Other’s Method, “Publius. The Journal of Federalism”, 11 (3/4), pp. 122–123.

Elliot, J. (ed.), 1836, The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution, Vols. 3, 4, Washington, pp. 49–50, 177.

Farrand, M. (ed.), 1911, The Records of Federal Convention of 1787, Vol. 2, Yale University Press, New Haven, pp. 188, 558–559, 629.

Hamilton, A., 1788 [2003], Federalist no. 85. In: The Federalist Papers, Signet Classic, New York.

Kaminski, J.P, Saladino, J.G., Leffler, R., Schoenleber, Ch.H., Carlson, M. (ed.), 1993, The Documentary History of the Ratification of the Constitution, Vol. 10. Ratification of the Constitution by the States: Virginia (3), State Historical Society of Wisconsin, Madison, p. 1766.

Kyvig, D.E., 2002, Everett Dirksen’s Constitutional Crusades, “Journal of the Illinois State Historical Society”, 95 (1), p. 79.

Lash, K.T., 1994, Rejecting Conventional Wisdom: Federalist Ambivalence in the Framing and Implementation of Article V, “American Journal of Legal History”, 38 (2), p. 214.

Maier, P., 2010, Ratification. The People Debate the Constitution, 1787–1788, Simon and Schuster, New York.

Natelson, R.G., 2010, Learning from Experience: How the States Used Article V Applications in America’s First Century (Part 2 in a 3 Part Series), Policy Brief, No. 10-06, pp. 18–21.

Rogers, J.K., 2007, The Other Way to Amend the Constitution: The Article V Constitution Amendment Process, “Harvard Journal of Law & Public Policy”, 30 (3), p. 1020.

Thorpe, F.N. (ed.), 1909, The Federal and State Constitutions, Vol. 2, Government Printing Office, Washington, p. 785.

Tucker St., G. 1803 [1999], View of the Constitution of the United States, [in:] View of the Constitution of the United States With Selected Writings, Liberty Fund, Indianapolis, p. 306.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.1.71-83
Data publikacji: 2018-12-19 11:40:41
Data złożenia artykułu: 2018-12-19 10:36:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 517
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 226

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Wieciech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.