Zasada samorządu lokalnego w brytyjskich projektach konstytucji skodyfikowanej

Elżbieta Sadowska-Wieciech

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza brytyjskich projektów konstytucji skodyfikowanej z perspektywy organizacji, struktury i funkcjonowania władz lokalnych oraz próba odpowiedzi na pytanie o racjonalność dążeń do konstytucjonalizacji zasady samorządu lokalnego w obliczu przeprowadzonych w ostatnich latach reform. Przedmiot rozważań stanowi pozycja ustrojowa brytyjskich samorządów lokalnych oraz możliwości jej ewentualnego umocnienia zarówno przez udzielenie władzom lokalnym wyraźnej konstytucyjnej gwarancji istnienia, jak i za sprawą przekształceń o charakterze ustawowym.


Słowa kluczowe


samorząd lokalny, Wielka Brytania, konstytucja skodyfikowana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Liberal Party General Election Manifesto, The Real Fight is for Britain, http://www.libdemmanifesto .com/1979/1979-liberal-manifesto.shtml.

Liberal Democrat General Election Manifesto, Changing Britain for good, http://www.libdemmanifesto. com /1992/19 92-liberal-manifesto.shtml.

Benn T., Hood A., 1993, Common Sense: A New Constitution for Britain, Hutchinson, London, s. 99, 141.

Blick A., 2015, Beyond Magna Carta, A Constitution for the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford, s. 177.

Bogdanor V., 2009, The New British Constitution, Hart, Portland, s. 269.

Bogdanor V., 1996, Politics and the Constitution. Essays on British Government, Dartmouth Pub. Co., Aldershot 1996, s. 165–171.

Bogdanor V., Khaitan T., Vogenauer S., 2007, Should Britain Have a Written Constitution?, “Political Quarterly”, nr 78 (4), s. 511.

Change Britain’s Future, 2017, Liberal Democrats, London, s. 64.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.

For the Many Not the Few, 2017, Labour Party, London, s. 86.

Forward Together, Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future, 2017, Conservative Party, London, s. 32.

Illustrative draft Code for central and local government, 2013, Political and Constitutional Reform Committee, London, s. 1–4.

Jones G., Travers T., 1996, Central Government Perceptions of Local Government, [in:] Local Democracy and Local Government, Macmillan Press, Basingstoke, s. 92.

Kruk M., 1993, Nowe projekty brytyjskiej konstytucji pisanej, „Państwo i P rawo” z. 8, s. 70–78.

Local Government Reform in Wales, Lawyers in Local Government, http://www.lawyersinlocalgovernment.org.uk/news_articles/local-government-reform-in-wales.

Local Government (Scotland) Act 1994, 1994, c. 39.

Local Government (Wales) Act 1994, 1994, c. 19.

Localism Act 2011, 2011, c. 20.

Macdonald J., 1990, A Draft Constitution for the United Kingdom, [in:] „We the People…” Towards a Written Constitution, Appendix 2, London, s. 22–23.

Sadowska-Wieciech E., 2016, Polityka rządów Margaret Thatcher wobec samorządu lokalnego w latach 1979–1990, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wyd. UJ , Kraków, s. 617–628.

Sadowska E., 2014, Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku, Wyd. UJ , Kraków, s. 99.

The Constitution of the United Kingdom, 1991, Institute for Public Policy Research, London, s. 20–21, 73–74.

World Wide Declaration of Local Self-Government, International Union of Local Authorities, http://www.bunken.nga.gr.jp/siryousitu/eturansitu/charter/iula_decl_txt.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.1.97-107
Data publikacji: 2018-12-19 11:40:43
Data złożenia artykułu: 2018-12-19 11:03:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 415
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 147

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Elżbieta Sadowska-Wieciech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.