Uchodźcy, migranci i bezpaństwowcy w prawie międzynarodowym – przegląd aktów prawnych

Tomasz Słapczyński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje próbę ukazania problemu uchodźców i osób migrujących między krajami, jako bardzo ważny aspekt prawa międzynarodowego. Problem, który może generować zyski i straty dla zaangażowanych krajów w wielu obszarach. Razem z napływem osób z zagranicy początkowo rosną wydatki związane z procesem administracyjnym, ale rośnie również potencjalny kapitał ludzki. Zależy to od polityki danego kraju, czy potrafi wykorzystać taki potencjalny kapitał. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja jest niejako naturalnym procesem występującym pomiędzy krajami. Jest ona generowana różnymi czynnikami. Prawo międzynarodowe pozwala ją uporządkować i sklasyfikować tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły spróbować żyć gdzie indziej.


Słowa kluczowe


uchodźcy, prawo międzynarodowe, migracja, organizacje międzynarodowe, ONZ

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dyl, M., et al., 2011, Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa.

Goodwin-Gill, G., McAdam, J., 2007, The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford.

Grahl-Madsen, A., 1972, The Status of Refugees in International Law. Volume II: Asylum, Entry and Sojourn, “International Affairs”, 49 (3).

Kowalczyk, B., 2014, Polski system azylowy, Wydawnictwo UW, Wrocław.

Peers, S., 2011, EU Justice and Home Affairs Law, 3rd ed., Oxford University Press, New York.

Pietraś, M., (red.), 2002, Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Pietraś, M. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Podraza, A., 2014, Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku, [in:] M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Robinson, N., 1953, Convention Relating to the Status of Refugees, Its History, Contents and Interpretation, Institute of Jewish Affairs, New York.

Tosiek, P., 2014, Dynamika kryzysu Unii Europejskiej, [in:] M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Weis, P., 1995, The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary, Cambridge University Press, Cambridge.

Internet sources

http://popstats.unhcr.org/en/overview (access: 03.01.2018).

http://www.ijrcenter.org/refugee-law/ (access: 03.01.2018).

http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/3/56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html (access: 03.01.2018).

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (access: 03.01.2018).

http://www.un.org/en/index.html (access: 03.01.2018).

http://www.unhcr.org/non-governmental-organizations.html (access: 03.01.2018).

https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-action-plan-on-protecting-refugee-and-migrant-children-and-high-level-meetings (access: 03.01.2018).

https://www.huffingtonpost.com/yasmin-nouh/syrian-refugee-relief-organizations_b_8142492.html (access: 03.01.2018).

https://www.raptim.org/focus-on-ngos-27-organizations-that-help-refugees/ (access:03.01.2018).

https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overviewgeneva-conventions.htm (access: 03.01.2018).

http://mordi.mydevil.net/portalzk/baza_wiedzy/artykuly/DM_ZK.pdf (access: 04.06.2018).

Legal acts

. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (access: 06.07.2018).

Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in time of War of 12 August 1949 part III Status and Treatment of Protected Persons, section II – Aliens in the Territory of a Party to the Conflict Article 44 VII. “Refugees”.

Official Journal of the European Union. Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council. European Union, Brussels 2003.

The 1948 Universal Declaration of Human Rights (access: 05.07.2018).

The 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (access: 05.07.2018).

The 1966 Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees [10] adopted at the Asian-African Legal Consultative Committee in 1966 (access: 05.07.2018).

The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (access: 05.07.2018).

The 1967 UN General Assembly Declaration on Territorial Asylum (access: 05.07.2018).

The 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (access: 05.07.2018).

The 1974 United Nations Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (access: 05.07.2018).

The 1976 Council of Europe’s Recommendation 773 (1976) on the Situation of de facto Refugees (access: 05.07.2018).

The 1984 Cartagena Declaration on Refugees for Latin America and its three successors (access: 05.07.2018).

The 1989 Convention on the Rights of the Child (access: 05.07.2018).

The 1998 Conclusion on International Protection by the Executive Committee of the High Commissioner’s Programme (access: 05.07.2018).

The 2001 Declaration by States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (access: 05.07.2018).

The 2004 European Union’s Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection (access: 05.07.2018).

The 2016 New York Declaration for Refugees and Migrants (access: 05.07.2018).

Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) (Official Journal C 325, 24/12/2002, PP. 0033–0184, Official Journal C 340, 10/11/1997 P. 0173 – Consolidated version), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT (access: 06.07.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.1.141-153
Data publikacji: 2018-12-19 11:40:45
Data złożenia artykułu: 2018-12-19 11:39:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 722
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 257

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Słapczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.