Reakcja Wielkiej Brytanii na cyberataki

Jakub Wołyniec

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto kwestię cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii z perspektywy działań rządowych instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. W pierwszej części artykułu przedstawiono katalog zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, z którymi zmagają się różne podmioty w Wielkiej Brytanii. Ponadto wskazano na te cechy cyberprzestrzeni, które szczególnie wzmacniają jej podatność na wspomniane zagrożenia. W drugiej części artykułu scharakteryzowano instytucje i organizacje oraz ich zakres działań bezpośrednich lub pośrednich w kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego w Wielkiej Brytanii. Najpierw skupiono się na organizacjach wyłącznie odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo: począwszy od służb specjalnych (GCHQ), przez Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), skończywszy na wyspecjalizowanych jednostkach działających w ramach tych organizacji. Następnie zaprezentowano agencje i jednostki działające w strukturach rządowych związanych z resortem spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony, takich jak Narodowa Agencja ds. Przestępczości, policja, wywiad i kontrwywiad cywilny i wojskowy. Przedstawiono również inicjatywy resortów związanych z polityką społeczną, cyfryzacją, kulturą, mediami oraz biznesem i przedsiębiorstwami, których ochrona jest jednym z priorytetów wspominanych w brytyjskiej strategii cyberbezpieczeństwa.


Słowa kluczowe


cyberbezpieczeństwo, zagrożenia cybernetyczne, reakcja instytucjonalna, Narodowy Program Cyberbezpieczeństwa, Wielka Brytania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


About the NCSC, NCSC, https://www.ncsc.gov.uk/information/about-ncsc [access: 1.04.2018].

Bada M. (2016), Cybersecurity Capacity Review of the United Kingdom, Global Cyber Security Capacity Centre University of Oxford, https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/Cybersecurity%20Capacity%20Review%20of%20the%20United%20Kingdom.pdf [access: 2.02.2018].

Child Exploitation and Online Protection Command, National Crime Agency, https://www.ceop.police.uk/safety-centre/ [access: 30.03.2018].

Cornish P., Hughes R., Livingstone D. (2009), Cyberspace and the National Security of the United Kingdom. Threats and Responses, Chatham House, London.

Cornish P., Livingstone D., Clemente D., Yorke C. (2011), Cyber Security and the UK’s Critical National Infrastructure, Chatham House, London.

Cyber and Government Security Directorate, GOV.UK, https://www.gov.uk/government/groups/office-of-cyber-security-and-information-assurance [access: 18.04.2018].

Cyber Crime Assessment 2016, National Crime Agency, http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/709-cyber-crime-assessment-2016/file [access: 30.03.2018].

Cyber Security Information Sharing Partnership, NCSC, https://www.ncsc.gov.uk/cisp [access: 24.03.2018].

Cyber Security of UK Infrastructure, (2017), The Parliamentary Office of Science and Technology, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/POST-PN-0554?utm_source=directory&utm_medium=website&utm_term=PN554#fullreport [access: 30.03.2018].

Cyber Threats to National Security, CPNI, https://www.cpni.gov.uk/cyber [access: 20.04.2018].

Cyber, MI5 – The Security Service, https://www.mi5.gov.uk/cyber [access: 30.03.2018].

CYBERUK 2018, NCSC, https://www.ncsc.gov.uk/cyberuks/cyberuk-2018 [access: 30.03.2018].

Defence Intelligence, GOV.UK, https://www.gov.uk/government/groups/defence-intelligence [access: 24.02.2018].

Downing E. (2011), Cyber Security – a New National Programme, House of Commons Library, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05832/SN05832.pdf [access: 30.03.2018].

Heitzenrater C.D., Simpson A.C. (2016), Policy, statistics and questions: Reflections on UK cyber security disclosures, “Journal of Cybersecurity”, vol. 2 (1). DOI: https://doi.org/10.1093/cybsec/tyw008.

Kozłowski A. (2014), Bezpieczeństwo cybernetyczne Wielkiej Brytanii w strategicznych dokumentach Wielkiej Brytanii 2009–2011, [in:] I. Penier (red.), Wielka Brytania i Wspólnota u progu XXI wieku. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, UŁ, Łódź.

Lavorgna A., Sergi A. (2016), Serious, therefore organised? A critique of the emerging “cyber-organised crime” rhetoric in the United Kingdom, “International Journal of Cyber Criminology”, vol. 10 (2).

Metropolitan Police FALCON Team, Cyber Security Intelligence, https://www.cybersecurityintelligence.com/metropolitan-police-falcon-team-2027.html [access: 24.02.2018].

National Cyber Crime Unit, National Crime Agency, http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/national-cyber-crime-unit [access: 30.03.2018].

National Cyber Security Strategy 2016–2021, (2016), HM Government, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/567242/national_cyber_security_strategy_2016.pdf [access: 2.02.2018].

National Security Council, GOV.UK, https://www.gov.uk/government/groups/national-security-council [access: 30.03.2018].

National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015, (2015), HM Government, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555607/2015_Strategic_Defence_and_Security_Review.pdf [access: 2.02.2018].

National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime, 2017, National Crime Agency, http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/807-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2017/file [access: 30.03.2018].

Oleksiewicz I. (2016), Dilemmas and challenges for EU anti-cyberterrorism policy: The example of the United Kingdom, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, vol. 11 (3).

Osula A.-M. (2015), National Cyber Security Organisation: United Kingdom, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn.

Our Mission, SIS, https://www.sis.gov.uk/our-mission.html [access: 30.03.2018].

Saunders J. (2017), Tackling cybercrime – the UK response, “Journal of Cyber Policy”, vol. 2 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/23738871.2017.1293117.

Stoddart K. (2016), UK cyber security and critical national infrastructure protection, “International Affairs”, vol. 92 (5). DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2346.12706.

The Cyber Threats to UK Business. 2017–2018 Report, 2018, National Crime Agency, http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/890-the-cyber-threat-to-uk-business-2017-2018/file [access: 30.03.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.2.143-154
Data publikacji: 2019-07-08 09:28:13
Data złożenia artykułu: 2019-07-08 08:13:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 836
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 268

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jakub Wołyniec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.