Cyberprzestrzeń jako środowisko społeczeństwa obywatelskiego w Brazylii

Maria Ochab

Streszczenie w języku polskim


Uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych stanowiło duże ułatwienie dla działalności organizacji pozarządowych. Dzięki temu nastąpił znaczący rozwój aktywności społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich państwach, ale szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku państw, gdzie instytucje rządowe są niewydolne. Taka sytuacja ma miejsce w B razylii, która została wybrana jako przedmiot analizy w niniejszym tekście. Organizacje pozarządowe, których działalność ma podstawy w dobrowolnej aktywności obywateli skupionych wokół jakiejś sprawy lub idei, muszą ze swej natury opierać się na strukturze sieciowej i wykorzystywać swoje skromne zasoby możliwie najbardziej efektywnie. Przeniesienie dużej części działalności do cyberprzestrzeni pozwoliło na znaczącą poprawę efektywności w następujących obszarach funkcjonowania: komunikacja, informacja, widoczność, współpraca i zarządzanie. Brazylia, choć jest uważana za wschodzące mocarstwo regionalne, nadal boryka się z wieloma problemami społecznymi i ekonomicznymi. Ponadto jej społeczeństwo jest relatywnie młode, co ma znaczenie w kontekście korzystania z nowych technologii komunikacyjnych. W artykule dokonano analizy wybranych brazylijskich organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w cyberprzestrzeni.


Słowa kluczowe


społeczeństwo obywatelskie, cyberprzestrzeń, trzeci sektor, Brazylia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Articulação Semiárido Brasileiro – ASA (2018), http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia [dostęp: 20.04.2018].

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG (2018), http://www.abong.org.br/quem_somos.php?id=2 [dostęp: 20.04.2018].

Avritzer L., Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política, “Opinião Publica”, vol. 18 nr 2 Campinas Nov. 2012, http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200006 [dostęp: 20.04.2018].

Banco de Práticas Alternativas (2018a), http://praticasalternativas.org.br [dostęp: 19.04.2018].

Banco de Práticas Alternativas (2018b), Minha Casa Minha Vida,http://praticasalternativas.org.br/pratica/microgeracao-de-energia-solar-e-eolica/ [dostęp: 20.04.2018].

Banco de Práticas Alternativas (2018c), Democratização do acesso à água no Semiárido,http://praticasalternativas.org.br/pratica/convivencia-com-o-semiarido-democratizacao-do-acesso-a-agua/ [dostęp: 20.04.2018].

Cohen J.L., Rogers J. (1995), Associations and Democracy, Verso, London.

Digital in 2018 (2018), We Are Social, https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 [dostęp: 20.04.2018].

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE (2018), https://fase.org.br/pt/quem-somos/historico/ [dostęp: 20.04.2018].

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE (2018a), Joven sgerandorendanaagri cultura familiar, http://faseb3.wixsite.com/faseba-provisorio [dostęp: 20.04.2018].

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional– FASE (2018b), Roda da Solidariedade, https://fase.org.br/pt/fundos/saap/fundos/ [dostęp: 20.04.2018].

FundsforNGO s (2018), Using Social Media to Enhance Your NGO Visibility, https://www.fundsforngos.

org/featured-articles/using-social-media-enhance-ngo-visibility/ [dostęp: 20.04.2018].

Guerra Silva C.E. (2010), TerceiroSetorBrasileiro: EmBusca de um Quadro de Referência, XXXIV Encontro ANPAD , Rio de Janeiro 25–29 de setembro de 2010, http://www.anpad.org.br/admin/pdf/apb468.pdf [dostęp: 20.04.2018].

Internet World Stats (2017), Brazil Internet Stats and Telecom Market Report, https://www.internetworldstats.com/stats10.htm [dostęp: 20.04.2018].

Investopedia (2018), Crowdsourcing, https://www.investopedia.com/terms/c/crowdsourcing.asp [dostęp: 20.04.2018].

International Society for Third-Sector Research – ISTR (2018),http://www.istr.org/?page=LAC [dostęp: 20.04.2018].

K rasnowolski A. (2014), Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa.

Mapa das Organizações da Sociedade Civil (2018), https://mapaosc.ipea.gov.br/index.html [dostęp: 19.04.2018].

Observatório do Terceiro Setor (2018), http://observatorio3setor.org.br/quem-somos/ [dostęp: 19.04.2018].

Operação Amazônia Nativa – OPAN (2018), http://www.amazonianativa.org.br/ [dostęp: 19.04.2018].

Periotto Á.J., Theodoro J.M. (2003), Usoestratégico da internet e as mudançasorganizaçionais do terceirosetor, „Colloquium Humanarum”, vol. 1, nr 1, s. 31–38, jul./dez., 2003, Universidade do Oeste Paulista, http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/article/viewFile/181/85 [dostęp: 19.04.2018]. DOI: https://doi.org/10.5747/ch.2003.v01.n1/h01.

Pimenta A. (2018), O ponto de partida do mapa do jornalismobrasileiro no século 21, Observatório da imprensa, 10 de Maio de 2018, Ano 19, nº986, http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia/o-ponto-de-partida-do-mapa-do-jornalismo-brasileiro-no-seculo-21/[dostęp: 19.04.2018].

Roussef D. (2015), “Lutemos para acabar com a exclusãodigital”, komunikat prasowy na portalu rządowym Brazylii z dn. 01.07.2015, http://www.brasil.gov.br/governo/2015/07/dilma-201clutemos-para-acabar-com-a-exclusao-digital201d [dostęp: 20.04.2018].

Wikimediafoundation.org (2018), https://wikimediafoundation.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna [dostęp: 20.04.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.2.187-203
Data publikacji: 2019-07-08 09:28:16
Data złożenia artykułu: 2019-07-08 08:42:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 662
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 465

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maria Ochab

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.