Bioterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego

Justyna Maria Kięczkowska

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest analiza zjawiska bioterroryzmu jako jednego z największych zagrożeń dla życia i zdrowia jednostki, jak również dla funkcjonowania państwa. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe pojęcia, takie jak broń biologiczna, bioterroryzm, bezpieczeństwo zdrowotne, patogen. Przeanalizowano również przesłanki służące ocenie zagrożeń związanych z użyciem broni biologicznej, czyli ataku bioterrorystycznego oraz cech najgroźniejszych patogenów mogących posłużyć jako broń biologiczna. Na podstawie przykładów ataków z użyciem patogenów przedstawiono realną możliwość zaistnienia takiego zagrożenia na masową skalę we współczesnym świecie. W zakończeniu weryfikacji i ocenie poddano działania mające służyć eliminacji zagrożenia bioterroryzmem na poziomie państwa oraz na poziomie międzynarodowym.


Słowa kluczowe


broń biologiczna, bioterroryzm, bezpieczeństwo zdrowotne, patogen

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz T. R. (2007), Nowy terroryzm, [w:] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno.

Aliens C. (2017), Vendors in Germany Dealt with Carfentanil and a Biological Weapon, https://www.deepdotweb.com/2017/09/18/vendors-germany-dealt-carfentanil-biological-weapon/ [dostęp: 20.01.2019].

Bartoszcze M. (2003), Metody wykrywania zagrożeń bronią biologiczną, http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/metody-wykrywania-zagrozen-bronia-biologiczna?lang=pl [dostęp: 20.01.2019].

Bartoszcze M. (2013), Zdążyć przed niewidzialnym wrogiem, Warszawa.

Binczycka-Anholcer M., Imiołek A. (2011), Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu, „Hygeia Public Health”, nr 46 (3).

Bioterroryzm 2011, film: https://www.youtube.com/watch?v=PAN3HK9bXk8 [dostęp: 12.12.2018].

Chomiczewski K. (2013), Aktualne możliwości wykrycia ataku bioterrorystycznego i likwidacji jego skutków, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich, [w:] Bioterroryzm. Epimilitaris

, red. Z. Piątek, A. Zdrojewski, Warszawa.

Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T. (2002), Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Warszawa.

Daniszewski P. (2013), Bioterroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego, Szczecin.

Górka-Winter B. (2002), Stan przygotowań RP do obrony przed atakiem biologicznym. Rozpoznanie wstępne, https://www.pism.pl/files/?id_plik=327 [dostęp: 13.03.2019].

Hauser J. (1999), Possible scenario for the use of biological weapons and their outcomes, Healthcover.

Henderson D.A. (2001), Bioterroryzm. Pierwsza linia naszego reagowania w ocenie gotowości amerykańskiej publicznej służby zdrowia i medycyny, [w:] Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, red. Y. Alexander, M. Koenig, Warszawa.

Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w dniu 25 lutego 2003 r. Warszawa 2003 r., http://www.senat.gov.pl/k5/agenda/seminar/a/050315.pdf [dostęp: 13.11.2018].

Kępka P. (2009), Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Warszawa.

Kopeć R. (2014), Zastosowanie broni biologicznej w konfliktach zbrojnych i atakach terrorystycznych, Kraków.

Machowski A. (2008), Zagrożenia Bioterroryzmem. Dydaktyczno-prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym, Mysłowice.

Michailiuk B. (2016), Broń biologiczna i bioterroryzm, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1 (102), Warszawa.

Osiński R. (2003), Bioterroryzm. Wąglik – postępowanie, Bydgoszcz.

Porta M. (2008), A Dictionary of Epidemiology, Oxford.

Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o bioróżnorodności biologicznej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042162201/O/D20042201.pdf [dostęp: 18.02.2019].

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia, Dz.U. Nr 120, poz. 1288.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w dniu 13 marca 2002 r., http://www.gis.mz.gov.pl [dostęp: 20.02.2019].

Szot W. (2008), Trwałość bezpieczeństwa międzynarodowego w obliczu współczesnego bioterroryzmu, Kraków.

Targowski T. (2013), Zasady postępowania w przypadku narażenia na patogeny broni biologicznej, [w:] Bioterroryzm. Epimilitaris 2013, red. Z. Piątek, A. Zdrojewski, Warszawa.

Zjawisko bioterroryzmu, https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/

inne/obrona_cywilna/temat_2.pdf [dostęp: 20.12.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.31-43
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:50
Data złożenia artykułu: 2019-07-16 14:07:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1948
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 316

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Justyna Maria Kięczkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.