"Wrogość" w dyskursie polityki Felipe Calderona

Aleksandra Jargiełło

Streszczenie w języku polskim


Wrogość jest typem postawy zorientowanej wobec konkretnych podmiotów, które można w różny sposób postrzegać i definiować. Artykuł stanowi próbę analizy dyskursu polityki prezydenta Meksyku Felipe Calderona w kontekście tzw. wojny z kartelami narkotykowymi. W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na czynniki, które były przesłankami wrogości w dyskursie prezydenta, oraz sposób, w jaki owa wrogość była kreowana. Dla potrzeb podjętego problemu przyjęto tezę, że podmiotem wrogości dyskursu Felipe Calderona były grupy przestępczości zorganizowanej. Założenie uzupełniono dwoma pytaniami badawczymi. Po pierwsze, kartele narkotykowe były wrogiem rzeczywistym (obiektywnym), czy nierzeczywistym (subiektywnym)? Po drugie, czy prezydent traktował kartele narkotykowe jako wroga wewnętrznego, czy zewnętrznego? Głównymi metodami badawczymi, które wykorzystano w artykule, jest metoda czynnikowa oraz analiza dyskursu, za pomocą której zbadano wypowiedzi prezydenta.


Słowa kluczowe


wrogość, wróg, dyskurs polityki, Felipe Calderón, przestępczość zorganizowana, kartele narkotykowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Calderón L. Y., Heinle K., Rodríguez Ferreira O., Shirk D. A (2019), Organized Crime and Violence in Mexico, Analysis Through 2018, https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2019/04/Organized-Crime-and-Violence-in-Mexico-2019.pdf [dostęp: 20.06.2019].

Castillo Lopez C. (2013), El Presidente Calderón en la ceremonia de clausura y apertura de cursos de los plantelesmilitares, [w:] Discursospresidenciales Felipe Calderon Hinojosa I. Estado de derecho y seguridad, Federacion Rafael Preciado Hernández, A.C., Mexico Districto Federal, https://issuu.com/frph/docs/d_presidenciales_fch_f1b7de68888db6 [dostęp: 22.06.2019].

Correa-Cabrera G., Weiss L. (2019), El Chapo and Mexico’s Drug War Spectacle, https://nacla.org/news/2019/03/04/el-chapo-and-mexico%E2%80%99s-drug-war-spectacle [dostęp: 22.06.2019].

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) (2010), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa.

Derwich K. (2009), Prezydentura Vincente Foxa – sukces czy porażka?, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. K. Derwich, Kraków.

Drzewiecka U. (2009), Przemysł narkotykowy jako kluczowy problem polityczno-społeczny Meksyku, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. K. Derwich, Kraków.

Drzewiecka U. (2015), Polityka antynarkotykowa w Meksyku: uwarunkowania społeczno-kulturowe, Kraków [rozprawa doktorska].

Grillo I. (2012), El Narco. Narkotykowy zamach stanu w Meksyku, Warszawa.

InSight Crime (2010), Zetas, https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile/ [dostęp: 13.06.2019].

Jargiełło A. (2018), Założenia strategii bezpieczeństwa Felipe Calderona i Enrique Peñi Nieto w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w Meksyku, „Ameryka Łacińska”, 1 (99), http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al/article/view/932/775 [dostęp: 10.06.2019].

Kujawa I. (2009), Strategie dyskursu polityki a medialny obraz świata (na materiale współczesnej prasy niemieckiej), „Annales”, vol. XVII, sectio FF, Lublin, http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21701/czas17868_27_2009_4.pdf [dostęp: 20.06.2019].

Manaut R. B. (2009), La crisis de seguridad en Mexico, “La revista Nueva Sociedad” , No 220, marzo-abril, https://nuso.org/media/articles/downloads/3601_1.pdf [dostęp: 30.06.2019].

McDonald M. (2012), Konstruktywizm, [w:] Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Kraków.

Méndez J. L. (2015), El liderazgopolítico en la presidencia de Felipe Calderón (2006–2012), “Foro Internacional”, vol. LV, 1 (219), enero-marzo, https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2264 [dostęp: 18.06.2019].

Mensajes a la Nación del Presidente Felipe Calderón, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. Del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2008 (2008), http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/2008/Mensajes_a_la_Naci_n_del_Presidente_Felipe_Calder_n_en_el_marco_de_su_Segundo_Informe_de_Gobierno_printer.shtml [dostęp: 14.06.2019].

Meyer M. (2013), Mexico’s New Military Police Force: The Continued Militarization of Public Security in Mexico, https://www.wola.org/analysis/mexicos-new-military-police-force-the-continued-militarization-of-public-security-in-mexico/ [dostęp: 23.06.2019].

Moloeznik M.P. (2014), Balance of the National Security Strategy and the Performance of the Armed Forces in Mexico, 2006–2012, „Teka Komisji Politologii Stosunków Międzynarodowych PAN”, vol. 9.

Olson E. L. (2017), The Evolving Mérida Initiative and the Policy of Shared Responsibility in U.S.–Mexico Security Relations, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/the_evolving_

merida_initiative_and_the_policy_of_shared_responsiblity_in_u.s.-mexico_security_relations_0.pdf. [dostęp: 23.06.2019].

Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico (2013), “Latin America Report” N°48/19 March, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/Peña-nietos-challenge-criminal-

cartels-and-rule-of-law-in-mexico.pdf [dostęp: 27.06.2019].

Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006), http://calderon.presidencia.gob.mx/oficina-de-la-presidencia/presidente/ [dostęp: 10.06.2019].

Programa Nacional de Seguridad Pública 2008–2012, (2008), http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/MAdmvoVarios/5Planes%20PNSP%202008_2012.pdf [dostęp: 24.06.2019].

Programa para la Seguridad Nacional (2009–2012), (2009), dof.gob.mx/nota_to_doc.php?-codnota=5106080 [dostęp: 24.06.2019].

Sabia D., Kohler V. (2008), The 2006 Mexican Presidential Election: Democratic Developmentor Democratic Debacle?, “Journal of Third World Studies”, 25 (1).

Sánchez Díaz de Rivera M.E. (2011), The challenges in the relationship between state and nation. The Mexican case, „Annales”, vol. XVIII, 1, sectio K, Lublin.

Sepczyńska D. (2010), W poszukiwaniu najlepszego modelu polityki. C. Schmitt, J. Rawls, Ch. Mouffe, [w:] Współczesne dylematy filozofii i kultury, red. D. Sepczyńska, J. Błahut-Prusik, P. Wasyluk, Olsztyn.

Skowronek T. (2014), Narkotykowy kult w Meksyku, http://geopolityka.org/analizy/tomasz-skowronek-narkotykowy-kult-w-meksyku [dostęp: 27.06.2019].

Small Arms Survey (2012), When Business Gets Bloody: State Policy and Drug Violence, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-2-summary-EN.pdf. [dostęp: 16.06.2019].

Sotomayor A. C. (2013), Militarization in Mexico and its implications, https://core.ac.uk/download/pdf/36739258.pdf [dostęp: 19.06.2019].

Wiśniewski M. (2010), Licznik Śmierci, https://www.tygodnikpowszechny.pl/licznik-smierci-142876 [dostęp: 17.06.2019].

Ziółkowski J. (2013), Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.179-190
Data publikacji: 2020-03-17 20:31:03
Data złożenia artykułu: 2019-07-16 19:26:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 225
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 52

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Aleksandra Jargiełło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.