Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Czasopismo powstało w 2012 roku, ma charakter rocznika, wydawane jest przez Wydział Humanistyczny i Wydawnictwo UMCS. Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie.

 
Punkty MNiSW 2019: 20
e-ISSN: 2449-8297
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%
 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 8 (2019)


Okładka