Kontakt

Adres

Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydział Humanistyczny, UMCS w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
pok. 428 (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin
tel. 81-537-26-52;
81-537-26-51

Osoba do kontaktu

Kamen Rikev
Email: rikev@umcs.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl