At the Border of Empires. Kujawy-Dobrzyń Orthodox Diaspora in the Light of Anthroponymy (Second Half of the 19th – Beginning of the 20th Century)

Piotr Złotkowski

Abstract


A review of: Duszyński-Karabasz, Henryk. Anthroponymy of Orthodox parishioners in Eastern Kuyavia and Dobrzyń Land in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press, 2022, 322 pp. ISBN 978-83-8018-500-5. [In Polish: Duszyński-Karabasz, Henryk. Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022, 322 ss.]


Keywords


Henryk Duszyński-Karabasz, Kujawy region, Dobrzyń land, Orthodoxy, anthroponymy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Breza 2014: Breza, Edward. Zalety imionami ludzi. Gdansk: Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2014. [In Polish: Breza, Edward. Zalety imionami ludzi. Gdańsk: Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2014.]

Chichagov 1959: Chichagov, Vasiliy. Iz istorii russkikh imen otchestv i familiy. (Voprosy russkoy istoricheskoy onomastiki XV–XVII vv.). Moscow: Uchpedgiz, 1959. [In Russian: Чичагов, Василий. Из истории русских имен отчеств и фамилий. (Вопросы русской исторической ономастики XV–XVII вв.). Москва: Учпедгиз, 1959.]

Malec 1996: Malec, Maria. About Names and Surnames in Poland. Tradition and Modernity. Krakow: Towarzystwo Milosnikow Jezyka Polskiego, 1996. [In Polish: Malec, Maria. O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1996.]

Pakszys 1985: Pakszys, Teresa. Russian Surnames of the 15th–17th Centuries (Based on Legal Acts). University of Wroclaw Press, 1985. [In Polish: Pakszys, Teresa. Nazwiska rosyjskie XV–XVII w. (na podstawie akt prawnych). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985.]

Petrovskiy 2000: Petrovskiy, Nikandr. Dictionary of Russian Personal Names. Moscow: Russkiye slovari, 2000. [In Russian: Петровский, Никандр. Словарь русских личных имен. Москва: Русские словари, 2000.]

Raszewska-Klimas 2018: Raszewska-Klimas, Agnieszka. Wieloznacznosc nazwisk Polakow. Lodz: Lodz Scientific Society, 2018. [In Polish: Raszewska-Klimas, Agnieszka. Wieloznaczność nazwisk Polaków. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2018.]

Superanskaya 2005: Superanskaya, Aleksandra. Dictionary of Russian Personal Names. Moscow: Eksmo, 2005. [In Russian: Суперанская, Александра. Словарь русских личных имен. Москва: Эксмо, 2005.]

Superanskaya 2010: Superanskaya, Aleksandra. Slovar narodnykh form russkikh imen. Moscow: Librokom, 2010. [In Russian: Суперанская, Александра. Словарь народных форм русских имен. Москва: Либроком, 2010.]

Taszycki 1924: Taszycki, Witold. Polish Personal Names. Warsaw-Krakow-Lublin-Lodz-Poznan-Zakopane-Vilnius: Gebethner i Wolff, 1924. [In Polish: Taszycki, Witold. Polskie nazwy osobowe. Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Poznań-Zakopane-Wilno: Gebethner i Wolff, 1924.]

Unbegaun 1989: Unbegaun, Boris. Russian Surnames. Moscow: Progress, 2003. [In Russian: Унбегаун, Борис. Русские фамилии. Москва: Прогресс, 2003.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2022.11.247-251
Data publikacji: 2022-12-05 23:19:10
Data złożenia artykułu: 2022-12-05 22:53:05


Statistics


Total abstract view - 205
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 93

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Piotr Złotkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.