ДОКУМЕНТАЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА В СМОЛЯНСКИЯ АРХИВ – СКРИЖАЛИ НА ПАМЕТТА ЗА РОДОПИТЕ

Rusalena Pendzhekova-Hristeva

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia najcenniejsze zasoby archiwalne w Smolanskim Archiwum Państwowe. Stanowią one cenne świadectwa historyczne, które mogą służyć w badaniach z różnych dziedzin – historii, językoznawstwa, literatury itd. Autor skupia się na archiwa prywatne wybitnych językoznawców z regionu miasta Smolan. Szczególną uwagą zostaje opisany fundusz archiwalny Petara Pamporova, którego działalność była ściśle związana z Polską.


Słowa kluczowe


Archiwum Państwowe w Smolanie, świadectwa dokumentalne, góry Rodopy, Petar Pamporov

Pełny tekst:

PDF (BULGARIAN)

Bibliografia


ДА – Смолян, Ф. 415К.

ДА – Смолян, Ф. 428К.

ДА – Смолян, Ф. 444К.

ДА – Смолян, Ф. 907.

ДА – Смолян, Ф. 936.

ДА – Смолян, Ф. 971.

ДА – Смолян, Ф. 698.

ДА – Смолян, Ф. 1272.

Информационна система на държавните архиви (ИСДА) –

(достъп: 07.09.2016)

Любенова 2003: Любенова, Л.; Спасов, Л.; Пенджекова, Р.; Карамфилова, П. [съст.]. Екзарх Стефан I Български. Документален сборник. София, 2003.

Начева 2013: Начева, З. 50 години Държавен архив – Смолян. Смолян, 2013.

Нейкова 2007: Нейкова, А. Архиви и общество. София, 2007.

Нейкова – Пенджекова-Христева 2014: Нейкова, А.; Пенджекова-Христева, Р. Архивите във виртуалното пространство. София, 2014.

Пенджекова – Карамфилова 2001: Пенджекова, Р.; Карамфилова, П. Преглед на архивния фонд на Стайко Кабасанов, съхраняван в ДА – Смолян. В: Сборник доклади от научна конференция “Обучението по български език в началото на XXI век”, 7–8 юни 2001 г., Смолян, 2001, 61–63.

Пенджекова-Христева 2014: Пенджекова-Христева, Р. Пътят на една книга от библиотеката на Наполеон Бонапарт до Смолянския архив. В: Европа между революции и реформи. В. Търново, 2014, 275–284.

Пенджекова-Христева 2015: Пенджекова-Христева, Р. Непознатият екзарх Стефан (Идейни аспекти и биоархивни измерения). Смолян, 2015.

Спасова 2004: Спасова, Й. Полша в неговия живот. В: Пътят към светлината. Документален очерк за Петър Георгиев Пампоров – учител, есперантист, последовател на Петър Дънов. Ръкописи и документи от личния му архив, спомени за него. Смолян, 2004, 181–196.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2016.5.187
Data publikacji: 2017-02-17 09:46:29
Data złożenia artykułu: 2017-02-16 12:32:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 191
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BULGARIAN) - 35

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Rusalena Pendzhekova-Hristeva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.