Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2019) Производната дума в тълковния речник Streszczenie w języku polskim  PDF (Bulgarian)
Tsvetanka Dimchova Avramova
 
Vol 7 (2018) Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) Streszczenie w języku polskim  PDF (Bulgarian)
Krasimira Aleksova
 
Vol 8 (2019) Нови изследвания в областта на сравнителната славянска морфология Streszczenie w języku polskim  PDF (Bulgarian)
Margarita Rumenova
 
Vol 5 (2016) ЗА БЪЛГАРО-ПОЛСКАТА АСИМЕТРИЯ В ОБЛАСТТА НА АРХАИЧНАТА ЛЕКСИКА Streszczenie w języku polskim  PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
Vol 8 (2019) Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език) Streszczenie w języku polskim  PDF (Bulgarian)
Marinela Paraskova Mladenova
 
Vol 5 (2016) ЗА СЕМАНТИКАТА НА НАРЕЧИЕТО DAWNO В ПОЛСКИЯ ЕЗИК И СЪОТВЕТСТВИЯТА МУ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim  PDF (BULGARIAN)
Lilia Ivanova
 
Vol 9 (2020) Specializovaný překlad – výzvy a perspektivy Streszczenie w języku polskim  PDF (Czech)
Margarita Rumenova
 
Vol 9 (2020) Dogłębnie i ciekawie o nowych bułgarskich feminatywach Streszczenie w języku polskim  PDF
Petar Sotirov
 
Vol 9 (2020) Едно ново изследване върху съвременната българска реч Streszczenie w języku polskim  PDF (Bulgarian)
Bilyana Todorova
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.