МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ПАРОНИМЫ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Emil Chról

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ахманова 1957: Ахманова, О. С. Очерки по общей русской лексикологии, Москва 1957.

Ахманова 1974: Ахманова, О. С. Словарь омонимов русского языка, Москва 1974.

Борисова 1989: Борисова, Л. И. Ложные друзья переводчика научно-технической литературы, Москва 1989.

Виноградов 1986: Виноградов, В. В. Русский язык, грамматическое учение о слове, Москва 1986.

Вишнякова 1984: Вишнякова, О. В. Словарь паронимов русского языка, Москва 1984.

Касаткин 2001: Касаткин, Л. Л. Русский язык, Москва 2001.

Кацнельсон 1965: Кацнельсон, С. Д. Содержание слова, значение и обозначение, Москва 1965.

Климзо 2006: Климзо, Б. Н. Ремесло технического переводчика, Москва 2006.

Шмелев 1977: Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика, Москва 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.106
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:13
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 16:36:37


Statystyki

Widoczność abstraktów - 114
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 6117

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.