БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В СЪЗНАНИЕТО НА ЛЮБЛИНСКИТЕ СТУДЕНТИ

Zuzanna Chmiel

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmiel 2012: Chmiel Z. България в съзнанието на люблинските студенти. Praca licencjacka,

promotor: K. Rikev. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2012.

Michajłowa 2003: Michajłowa K. Pewne cechy polskiego stereotypu Bułgara. – Etnolingwistyka, 15/2003, 111–127.

Аратчиева 2012: Аратчиева П. Полша между Изтока и Запада. Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност. Дипломна работа, ръководител: Панайот Карагьозов. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра по славянски литератури. София, 2012.

Генчева 2010: Генчева О. Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност в аспектите на генотипа и стереотипите. Дипломна работа, ръководител: П. Карагьозов. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра по славянски литератури. София, 2010.

Попова 2010: Попова А. Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност, разгледана в аспекта на историята. Дипломна работа, ръководител: П. Карагьозов. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра по славянски литератури. София, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.113
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:13
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 16:39:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 218
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 79

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.