Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век

Velislava Doneva, Daniela Kamarincheva

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono najistotniejsze poglądy pisarza bułgarskiego Konstantina Mutafova (1879–1946), działającego aktywnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, na temat poprawności odmiany mówionej i literackiej języka bułgarskiego w kontekście toczącej się polemiki na temat jego standaryzacji i kodyfikacji poprzez wprowadzanie szeregu reform językowych. Również obecnie, na początku XXI wieku, język bułgarski wymaga nadal troski, opieki i ochrony, jako element tożsamości narodowej, we współczesnych skomplikowanych warunkach komunikacji językowej.

Słowa kluczowe


język literacki, reformy językowe, misja intelektualisty

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Андрейчин 1986: Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. София: НП, 1986.

Мутафов 1925: Мутафов, К. Въпроси на театъра. Сцена и език. – Българска мисъл. София, кн. 4–5, 1925, 469–474.

Мутафов 1934: Мутафов, К. Градиво за български речник. – Родна реч, София, кн. 1, 1934, 131–138.

Мутафов 1935: Мутафов, К. Българска ли е думата „снедово“ или „снедови“. – Родна реч, София, кн. 1, 1935, 105–106.

Мутафов 1936: Мутафов, К. Езикови безпътици. – Родна реч, София, кн. 1, 1936, 129–132.

Мутафов 1937: Мутафов, К. Езикови безпътици. – Родна реч, София, кн. 1, 1937/1938, 64–66; 116–117.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.158
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:52
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 14:10:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Velislava Doneva, Daniela Kamarincheva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.