Aspekty aksjologiczne w baśni „Miodowy chleb” Konstantina Konstantinova

Elitsa Georgieva, Mira Dushkova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera lingwo-kulturologiczną analizę baśni „Miodowy chleb” („Медената пита”) bułgarskiego pisarza Konstantina Konstantinova. Autorki opracowania proponują rozbudowaną metodę badania odbioru przez czytelników aksjologiczych aspektów utworu. Punktem wyjścia są ankiety, przeprowadzone wśród studentów studiów licencjackich kierunku język bułgarski i historia, dotyczące aksjologicznych komponentów baśni. W artykule przedstawiono również analityczny model lingwistyczny, który pozwala na interpretację otrzymanych wyników ankiet. Konceptualna metafora życie to podróż, zaproponowana przez Lakoffa, Johnsona i Turnera, występuje jako podstawa analizy a jej strukturę umieszczono w planie fabuły badanej baśni. Zbudowany w ten sposób model badawczy został wzbogacony o interpretacje słów i obrazów, charakterystyczne dla ludowej kultury bułgarskiej (chleb, los, wróżbici, szczęście). Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono ścisłe korelacje pomiędzy odpowiedziami studentów, lingwo-kulturologicznym aparatem naukowym i tekstem Konstantinova.


Słowa kluczowe


Konstantin Konstantinov, Miodowy chleb, analiza lingwo-kulturologiczna, analiza treści, model lingwistyczny, podejście aksjologiczne, metafora w ujęciu kognitywnym, chleb, los, wróżbita, szczęście

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arnaudov 1996: Arnaudov, Mihail. Essays on Bulgarian Folklore. Vol. 2. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Press, 1996. [In Bulgarian: Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. Т. 2. София: АИ Проф. Марин Дринов, 1996.]

Avginova-Nikolova 2017: Avginova-Nikolova, Emilya. “The place of bread in the Bulgarian and Greek culture.” In Proceedings from the Arnaudov Readings Conference. Vol. 9, 416–422. Ruse: Leni An, 2017. [In Bulgarian: Авгинова-Николова, Емилия. “Мястото на хляба в културата на българите и гърците.” В: Арнаудов сборник. T. 9, 416–422. Русе: Лени Ан, 2017.]

Booth 1983: Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Second edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.

Dacheva 2000: Dacheva, Svezha. On the Good Girl and the Bad Girl. Sofia: Sineva, 2000. [In Bulgarian: Дачева, Свежа. За доброто и за лошото момиче. София: Синева, 2000.]

Doncheva 2014: Doncheva, Julia. Consolidating Functions of Bulgarian Folk Games Used at Pre-School Age. Ruse University Press, 2014. [In Bulgarian: Дончева, Юлия. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст. Русе: УИ на Русенски университет, 2014.]

Dushkova 2012: Dushkova, Mira. Semper Idem: Konstantin Konstantinov. Poetics of Konstantinov’s Late Stories. Ruse: Leni An, 2012. [In Bulgarian: Душкова, Мира. Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Русе: Лени Ан, 2012.]

Flahault 2002: Flahault, Francois. “Self-realization in Fairy Tales.” Bulgarian Folklore, No 3–4 (2002), 11–15. [In Bulgarian: Флао, Франсоа. “Себеосъществяването в приказките.” Български фолкор, No 3–4 (2002), 11–15.]

Georgieva 1983: Georgieva, Ivanichka. Bulgarian Folk Mythology. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1983. [In Bulgarian: Георгиева, Иваничка. Българска народна митология. София: Наука и изкуство, 1983.]

Gospodinova 2003: Gospodinova, Krassimira, ed. My Book on Konstantin Konstantinov. Sliven: Shturche, 2003. [In Bulgarian: Господинова, Красимира, ред. Моята книжка за Константин Константинов. Сливен: Щурче, 2003].

Konstantinov 1972: Konstantinov, Konstantin. Fairy Tales for You. Selected Fairy Tales and Stories. Sofia: Narodna Mladezh, 1972. [In Bulgarian: Константинов, Константин. Приказки за тебе. Избрани приказки и разкази. София: Народна младеж, 1972.]

Lakoff & Johnson 1980: Lakoff, George & Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

Lakoff & Turner 1989: Lakoff, George & Mark Turner. More Than a Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Minkov 1963: Minkov, Tsvetan, ed. Bulgarian Folk Art. Vol. 12. Proverbs, Sayings, Riddles. Sofia: Balgarski pisatel, 1963. [In Bulgarian: Минков, Цветан, съст. и ред. Българско народно творчество. Т. 12. Пословици, поговорки, гатанки. София: Български писател, 1963.]

Phelan 2007: Phelan, James. “Rhetoric / Ethics.” In Herman, D., ed. The Cambridge Companion to Narrative, 203–216. Cambridge University Press, 2007.

Popova 2015: Popova, Yanna. Stories, Meaning, and Experience. Narrativity and Enaction. New York: Routledge, 2015.

Stoynev 2006: Stoynev, Anani, ed. Bulgarian mythology. Encyclopedic Dictionary. Second Completed Edition. Sofia: Zahari Stoyanov, 2006. [In Bulgarian: Стойнев, Анани, съст. Българска митология. Енциклопедичен речник. Второ допълнено издание. София: Захари Стоянов, 2006].

Yaneva 1989: Yaneva, Stanka. Bulgarian ritual breads. Sofia: BAN, 1989. [In Bulgarian: Янева, Станка. Български обредни хлябове. София: БАН, 1989].

Zaykov & Raychevski 1984: Zaykov, Iliya & Stoyan Raychevski. Book of Bread. Plovdiv: Hristo G. Danov, 1984. [In Bulgarian: Зайков, Илия & Стоян Райчевски. Книга за хляба. Пловдив: Христо Г. Данов, 1984.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.150-165
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 14:14:54


Statystyki

Widoczność abstraktów - 526
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 174

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Elitsa Georgieva, Mira Dushkova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.