Kategoria czasu przyszłego w językach słowiańskich – stan obecny i perspektywy rozwoju

Dimka Savova

Streszczenie w języku polskim


Recenzja książki: Vojvodic, Dojcil. Issues of Future Tense Development and Its Grammaticalization in Slavic Languages (with Special Overview of Its Status in Serbian, Russian and Polish). Second, revised and expanded edition. Ruse: Leni-An, 2014, 196 pp. ISBN 978-619-7058-31-4. [In Serbian: Војводић, Доjчил. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима (с посебним освртом на ситуациjу у српском, руском и пољском). Русе: Лени-Ан, 2014, 196 стр.]


Słowa kluczowe


Dojcil Vojvodic, języki słowiańskie, czas przyszły, gramatykalizacja

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.202-213
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-17 10:06:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dimka Savova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.