Aktualności

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja "Annales UMCS, Sectio FF" przyjmuje teksty do drugiego zeszytu czasopisma za rok 2018. Proponowany temat: "Literatura i kultura XX  wieku". Na propozycje tematów literaturo-, kulturo- i językoznawczych czekamy do końca września 2018 r., zaś na gotowe teksty do końca października 2018. Wytyczne redakcyjne znajdują się na:
https://journals.umcs.pl/ff/about/submissions#authorGuidelines

Szczegółowe informacje dostępne mailowo:
annales.ff@umcs.pl,p.kaliszuk@umcs.pl. Zapraszamy do współpracy.

 

 
Opublikowane: 2018-09-06
 
1 - 1 z 1 elementów