Aktualności

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja „Annales UMCS” sec. FF zaprasza do zgłaszania tekstów do numeru czasopisma na rok 2021 (vol. 39, z. 2)

Temat przewodni: Języki i dyskursy wobec praktyk kulturowych i literackich.

Otwarty katalog zagadnień:

  • współczesne zjawiska językowe jako emanacje przemian kulturowych,
  • stereotypy językowo-kulturowe w ujęciu diachronicznym,
  • dyskursy specjalistyczne i ich wpływ na język, kulturę i literaturę,
  • języki mniejszości wobec dominującej kultury,
  • praktyki kulturowe utrwalone w języku.

Termin nadsyłania tekstów: 15 maja 2021 r.

 
Opublikowane: 2021-03-21
 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Annales UMCS”, sec. FF (Philologiae) w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Na podstawie umowy nr 333/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 
Opublikowane: 2021-02-22
 
1 - 2 z 2 elementów