Aktualności

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Temat numeru: Relacje: literatura, język, media

Termin przyjmowania gotowych artykułów: 15.04.2019 r.

Redakcja ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru za rok 2019. Interesują nas zagadnienia i problemy dotyczące relacji, w jakie wchodzą literatura, język oraz media. Chcemy zastanowić się nad ich historycznymi zależnościami, ale także na aktualną sytuacją  dyskursów literackich, zjawisk językowych oraz nowych i starych mediów jako  wzajemnie powiązanych narzędzi interpretacji współczesności. Interesować nas będą szczególnie kwestie przenikania, wzajemnego uwarunkowania, bezpośrednich zależności, ale również problemy szczegółowe, odnoszące się do konkretnych relacji w obrębie samej literatury, języka bądź mediów. Jesteśmy otwarci na studia historyczno- i teoretycznoliterackie, artykuły językoznawcze, a także sytuujące się na pograniczu dyscyplin humanistycznych.

Zakres proponowanych zagadnień:

  • relacje intertekstualne w tekstach literackich: literatura, media, język,
  • literatura wobec dyskursów nieliterackich,
  • teksty literackie jako interpretacje aktualnego stanu języka,
  • literatura współczesna wobec kultury konwergencji,
  • współczesne zjawiska językowe w kontekście glottodydaktycznym,
  • nauczanie języka a możliwości narzędzi cyfrowych,
  • język ojczysty i języki obce: zapożyczenia, podobieństwa, kalki,
  • nowe i stare media jako wyzwania wobec klasycznych narzędzi dyskursów humanistycznych.

Informacje o sposobie przesłania tekstu oraz wymogi redakcyjne dostępne na stronie czasopisma:

https://journals.umcs.pl/ff

 
Opublikowane: 2019-02-26
 
1 - 1 z 1 elementów