Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej – Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina Katarzyna Krzywicka, Paweł Trefler (coords. y eds.) Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. IV Editorial de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2016, págs. 483 ISBN 978-83-7784-589-9, ISSN 2084-8072

Justyna Trubalska

Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/al.2017.5.331
Data publikacji: 2018-03-02 14:29:19
Data złożenia artykułu: 2018-03-02 14:24:40

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Justyna Trubalska

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.