Razem i osobno. Obszary chronione na pograniczu województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego.

Wioletta Kałamucka, Pavlo Telish

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera streszczenia w języku polskim.


Słowa kluczowe


obszary chronione, obszar przygraniczny, województwo lubelskie, obwód lwowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brusak W., 2000: Istorija, suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku zapovidnoji spravy na Roztochchi, Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seria geografichna, Lviv (Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów chronionych na Roztoczu), Dziennik Uniwersytetu Lwowskiego, Seria Geografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, 237–242.

Cebrykow P., Kałamucka W., Kałamucki K., Meksuła M. W., 2012: Parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody w województwie lubelskim, Mapa w skali 1 : 300 000, Kartpol, Lublin.

Denysiuk Z., Stoyko S., 2000: Ekologiczne podstawy utworzenia rezerwatów biosfery na pograniczu Polski i Ukrainy, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 56, nr 1, 18–26.

herenczuk K., Stoyko S., 1976: Pryrodni parky – nova forma terytorialnoji ochorony pryrody ta jich geografichna meza (Parki przyrodnicze – nowa forma obszarowej ochrony przyrody na Ukrainie oraz ich granica geograficzna), Wyższa Szkoła, Kijów, 3–8.

Krawczuk J., Rąkowski G., Brusak W., Zińko J., 1997: Stvorennia i turystychne vykorystannia miznarodnych pryrodoochoronnych objektiv u Zakhidnij Ukraini. Socialno-ekonomichni i ekologo-geografichni problemy zachidno-ukrainskoho prykordonnia (Tworzenie i turystyczne wykorzystanie międzypaństwowych obszarów chronionych w zachodniej części Ukrainy. Ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i geograficzne problemy pogranicza zachodnioukraińskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, 173–191.

Rąkowski G., 2000: Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski: zarys koncepcji, Instytut Ochrony środowiska, Warszawa.

Simonides E., 2007: Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Stoyko S., 1992: Koncepcija novoji katehoriji ochoronnych terytorij – rehionalnych landshaftnych parkiv ta jich socialno-ekologichne znachennia, [w:] Socialno-ekologichni j ekonomiko-pravovi aspekty rozvytku zapovidnoji spravy na Ukraini (Koncepcja nowych obszarów chronionych – regionalnych parków krajobrazowych oraz ich znaczenie socjalne i ekologiczne, [w:] Socjalne, ekologiczne i prawne aspekty rozwoju ochrony przyrody na Ukrainie), Rachów, 99–101.

Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014–2020, 2014, Kawałko B. (koordynator), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin.

Szafer W. (red.), 1965: Ochrona przyrody i jej zasobów, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Wodziczko A., 1937: Planowanie kraju drogą do utrzymania równowagi w przyrodzie, Ochrona Przyrody, R. 17, Kraków, 2–9.

Wachniewska A., 1959: Z historii ochrony przyrody na Roztoczu, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 3, 11–19.

Źródła internetowe

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000 dane/pdf [dostęp: październik 2015]

http://roztoczanskipn.pl/files/trb-roztocze/projekt-trb-roztocze/formularz_nominacyjny_TRB_ROZTOCZE.pdf [dostęp: październik 2015]

http://www.iucn.org [dostęp: październik 2015]

http://www.nieznanaukraina.pl/462/parki-narodowe-i-rezerwaty-unesco/ [dostęp: październik 2015]

Program Rozwoju Obszarów Chronionych w Obwodzie Lwowskim na lata 2009–2020 http://www.ekologia.lviv.ua [dostęp: październik 2015]

Protected Planet Report 2014 http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_biodiversity/gpap_protectedplanet/?18786/Protected-Planet-Report-2014 [dostęp: październik 2015]

Rejestr form ochrony przyrody http://bip.lublin.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp: październik 2015]

Ustawa o obszarach chronionych na Ukrainie z dnia 16 czerwca 1992 roku. www.zakonrada.gov.ua [dostęp: październik 2015]

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949 r., Dz.U. 1949 nr 25, poz. 180

Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 1934 nr 31, poz. 274

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 1991 nr 114, poz. 492

Wniosek nominacyjny Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze www.stat.gov.pl [dostęp: październik 2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.1.73
Data publikacji: 2017-03-06 11:34:36
Data złożenia artykułu: 2015-11-04 13:31:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1002
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 917

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wioletta Kałamucka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.