Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Annales UMCS, sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia) jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1946 r. Publikowane są w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. Redakcja jest zainteresowana w szczególności pracami badawczymi z dziedziny geologii, geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i turyzmu, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki oraz z zakresu nauk pokrewnych. Annales UMCS sec. B jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego.

Punkty MEiN: 40
ISSN: 0137-1983
e-ISSN: 2083-3601

Mapa autorów publikujących w Annales UMCS, sectio B

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 78 (2023)

Spis treści

Artykuły

Ehsan Aslani, Mohammadhossein Dehghan Pour Farashah, Norberto Santos
1-20
Michael Kemp, Anna Dłużewska
21-37
Bohdan Havryshok, Myroslav Syvyi, Petro Demyanchuk, Nataliia Lisova, Myroslava Pytuliak
39-57