Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 73 (2018) Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Józef Superson, Piotr Demczuk, Jan Reder
 
Vol 74 (2019) Zróżnicowanie termiczne na Lubelszczyźnie podczas fali mrozów w styczniu 2017 r. Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski, Marek Nowosad
 
Vol 75 (2020) Rozwój infrastruktury rowerowej w kontekście działania roweru miejskiego – przykład Krakowa i Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Dagmara Kociuba, Dominika Wieliniec
 
Vol 70, No 2 (2015) Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 70, No 1 (2015) Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951-2010. Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Anna Zofia Bilik
 
Vol 68, No 2 (2013) Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009–2010 Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek
 
Vol 69, No 2 (2014) Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 1951–2010 Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bilik, Bożena Gawęda, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek
 
Vol 70, No 1 (2015) Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Marek Nowosad, Sylwester Wereski
 
Vol 71, No 2 (2016) Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz
 
Vol 72, No 2 (2017) Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 72, No 2 (2017) Rola szkoły w kształtowaniu zdrowego stylu życia uczniów na przykładzie opinii młodzieży licealnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Kap, Ewa Skowronek, Joanna Sarnecka
 
Vol 73 (2018) Warunki kształtowania się odpływu w zlewni Czechówki Streszczenie w języku polskim  PDF
Zdzisław Michalczyk, Stanislaw Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób, Beata Zielińska
 
Vol 73 (2018) Znaczenie doliny Bystrzycy w strukturze przestrzennej Lublina w aspekcie historycznym, przyrodniczym i funkcjonalnym oraz możliwości jej zagospodarowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Jadwiga Marta Wojciechowska-Bartnik, Olga Jałtoszuk
 
Vol 73 (2018) Modelowanie kartograficzne w ocenie jakości życia w mieście – aspekt zieleni miejskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim
Mirosław Krukowski
 
Vol 74 (2019) Rola wód powierzchniowych w rozwoju Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Dagmara Kociuba
 
Vol 75 (2020) Badania zanieczyszczenia powietrza w Lublinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław M. Kaszewski
 
Vol 76 (2021) Ocena jakości usług hotelarskich przez użytkowników portalu booking.com a działania organizacyjne podejmowane przez menedżerów – na przykładzie Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Wojciechowska
 
Vol 68, No 1 (2013) Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika UTCI w Lublinie w określonych scenariuszach pogodowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Piotr Demczuk, Marek Nowosad
 
Vol 72, No 1 (2017) Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a sezonową temperaturą powietrza na obszarze Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Bartoszek
 
Vol 68, No 1 (2013) Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Stanicka, Wioletta Kałamucka, Mirosław Meksuła
 
Vol 68, No 1 (2013) Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna) Streszczenie w języku polskim  PDF
Miłosz Huber
 
Vol 72, No 2 (2017) Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad Lubelszczyznę Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gluza
 
Vol 74 (2019) Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Bernat, Marian Harasimiuk
 
Vol 70, No 1 (2015) Przepływy graniczne niżówek w rzekach Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Raczyński
 
Vol 74 (2019) Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Ciemięgi Streszczenie w języku polskim  PDF
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób, Beata Zielińska
 
1 - 25 z 30 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.