Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 68, No 1 (2013) Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika UTCI w Lublinie w określonych scenariuszach pogodowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Piotr Demczuk, Marek Nowosad
 
Vol 71, No 2 (2016) Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz
 
Vol 68, No 2 (2013) Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009–2010 Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek
 
Vol 70, No 2 (2015) Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 69, No 2 (2014) Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 1951–2010 Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bilik, Bożena Gawęda, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek
 
Vol 71, No 1 (2016) Razem i osobno. Obszary chronione na pograniczu województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego. Streszczenie w języku polskim  PDF
Wioletta Kałamucka, Pavlo Telish
 
Vol 70, No 1 (2015) Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Marek Nowosad, Sylwester Wereski
 
Vol 72, No 2 (2017) Rola szkoły w kształtowaniu zdrowego stylu życia uczniów na przykładzie opinii młodzieży licealnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Kap, Ewa Skowronek, Joanna Sarnecka
 
Vol 70, No 1 (2015) Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951-2010. Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Anna Zofia Bilik
 
Vol 72, No 2 (2017) Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 68, No 1 (2013) Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna) Streszczenie w języku polskim  PDF
Miłosz Huber
 
Vol 68, No 1 (2013) Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Stanicka, Wioletta Kałamucka, Mirosław Meksuła
 
Vol 70, No 1 (2015) Przepływy graniczne niżówek w rzekach Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Raczyński
 
Vol 72, No 2 (2017) Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad Lubelszczyznę Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gluza
 
Vol 72, No 1 (2017) Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a sezonową temperaturą powietrza na obszarze Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Bartoszek
 
Vol 71, No 2 (2016) Charakterystyka hydrologiczna Kosarzewki Streszczenie w języku polskim  PDF
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób
 
Vol 71, No 2 (2016) Analiza wyboru wartości przepływu granicznego wezbrań w zlewni górnego Wieprza Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Marcin Siwek
 
Vol 71, No 1 (2016) Charakterystyka wezbrania opadowego w zlewni górnego Wieprza w maju 2014 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Marcin Siwek
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.