Między mądrością a potocznością edukacji geograficznej. Przykład brytyjski

Teresa Jadwiga Sadoń-Osowiecka

Streszczenie w języku polskim


Autorka przedstawia ideę reformy edukacji brytyjskiej w odniesieniu do kategorii mądrości i potoczności (lub głupoty) w ujęciu Sternberga. Odwołuje się do dyskusji nad edukacją geograficzną toczonej w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest analiza idei powerful knowledge i kreślonych wizji przyszłości brytyjskiej edukacji geograficznej dla wzbudzenia refleksji nad kondycją szkolnej geografii w Polsce. Koncepcja kreślona przez współczesnych brytyjskich geografów przypomina geografię, od której, w pogoni za  „nowoczesnością”, zdaje się odchodzić edukacja geograficzna w polskiej szkole.

 

 


Słowa kluczowe


edukacja geograficzna, mądrość (wisdom), potoczność, progresywizm, powerful knowledge

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., 1996, Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Bernstein B., 1990, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.

Bourdieu P., Passeron J.C., 1990, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.

Chalmers A., 1993, Czym jest to, co zwiemy nauką? : rozważania o naturze, statusie i metodach nauki : wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, Wyd. Siedmioróg, Wrocław.

Csikszentmihalyi M., Rathunde K., 1990, Psychology of wisdom: evolutionary interpretation, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.

Hołówka T., 1986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa.

Klus-Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

Kohlberg L., Mayer R., 2000, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Lambert D., 2014, Subject teachers in knowledge-led schools, [w:] Young M., Lambert D., Roberts C., Roberts M., Knowledge and the Future School, Bloomsburry Academic, London.

Ledzińska M., Czerniawska E., 2011, Psychologia kształcenia. Ujęcie poznawcze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Morgan J., 2011, Teaching Secondary Geography as if the Planet Matters, Routledge, London.

Morgan J., 2013, What do we mean by thinking geographically?, [w:] Lambert D., Jones M., Debates in Geography Education, Routledge, London and New York.

Standish A., 2002, Constructing a value map, http://www.spiked-online.com/newsite/author/Alex%20Standish/P20, 12 November 2002, data pobrania: 20.05. 2008.

Sternberg J. R., 1990, Understanding wisdom, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.

Sternberg J. R., 2005, Foolishness, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.181
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:12
Data złożenia artykułu: 2015-11-07 21:43:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 116
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 28

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Teresa Jadwiga Sadoń-Osowiecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.