Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską

Agata Antczak-Stępniak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zbadanie wpływu planowania przestrzennego na działalność deweloperską na przykładzie wybranych miast Polski. Analiza opisowa literatury przedmiotu, dostępnych danych statystycznych oraz informacji o przedsięwzięciach deweloperskich (samodzielnie zebranych przez autorkę) wykazała znaczne zróżnicowanie w powierzchni miast pokrytej planami oraz w liczbie realizowanych przez deweloperów inwestycji. Co do zasady deweloperzy chętniej prowadzą przedsięwzięcia w miejscu obowiązywania planów miejscowych, lecz zdarzają się też odmienne przypadki, co może wskazywać na błędną politykę gmin w zakresie planowania, zniechęcającą do prowadzenia na jej terenie inwestycji.


Słowa kluczowe


planowanie przestrzenne; działalność deweloperska; rynek mieszkaniowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antczak A. 2013. Developers’ activity in selected cities of Poland – a comparative analysis. Real Estate Management and Valuation 21(1).

Antczak-Stępniak A. 2015. Local factors influencing the growth of development activity in selected cites of Poland. Real Estate Management and Valuation 23(3). https://doi.org/10.1515/remav-2015-0027

Brzeziński C. 2013. Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconimica 289.

Kowalewski A. 2012. Quoted after: Stangel M. 2013. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Krajewska M., Źróbek S., Šubic-Kovač M. 2014. The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia. Real Estate Management and Valuation 22(2). https://doi.org/10.2478/remav-2014-0017

Najwyższa Izba Kontroli, 2017. NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Online: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html (access: 6.08.2018).

Peiser R.B., Hamilton D. 2012. Professional Real Estate Development. Washington: Urban Land Institute.

Saey P. 2002. Spatial planning as large-scale practical project: The problem of effective governance. Belgeo: Revue Belge de Géographie 3. Governance and geography.

Sobieraj J. 2017. Impact of spatial planning on the pre-investment phase of the development process in the residential construction fi eld. Archives of Civil Engineering 63(2). https://doi.org/10.1515/ace-2017-0020

Śmietana K., Zagórska E. 2009. Deweloper jako profesjonalny uczestnik rynku nieruchomości. In: H. Henzel (ed.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości (pp. 160–166). Katowice: Wydawnictwo AE.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30 poz. 168) (The Act of 14 June 1960– Code of Civil Procedure [Journal of Laws 1960, no. 30 item 168]).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) (The Act of 27 March 2003 on spatial planning and land development [Journal of Laws 2003, no. 80 item 717, as amended]).

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) (The Act of 5 July 2018 on facilitating the preparation and implementation of housing investments and accompanying investments [Journal of Laws 2018, no. 80 item 1496]).

Wielgo M. 2018. Specustawa mieszkaniowa: przez 10 lat ułatwienia dla inwestorów mieszkaniowych. Online: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-wedlugspecustawy-mieszkaniowej-zastapi-prawo-budowlane-aa-pXy4-dfDw-P6Sz.html (access:

08.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.193-204
Data publikacji: 2019-09-25 14:51:55
Data złożenia artykułu: 2019-04-25 13:02:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1004
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 431

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agata Antczak-Stępniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.