Założenia programowe Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w latach 2012–2014

Damian Wicherek

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu była analiza inicjatyw programowych Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w latach 2012 – 2014 zanim partia polityczna weszła w skład Zjednoczonej Prawicy, powstałej w wyniku porozumienia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Polską Razem Jarosława Gowina (Porozumienie). W pierwszej części artykułu, autor przedstawia propozycje programowe partii politycznej, natomiast w drugiej omawia działalność jej członków poprzez zaprezentowanie podejmowanych inicjatyw w odniesieniu do programu wyborczego. W zakończeniu artykułu autor podsumowuje działalność partii politycznej.


Słowa kluczowe


partia polityczna; Solidarna Polska; program wyborczy; prawica

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, (Dz. U. 1997, No. 78, item 483).

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.

Gulczyński M., Nauka o polityce, Warsaw 2007.

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

Kowalczyk K., Rodzina partii politycznych w III RP, [in:] Partie i Systemy Partyjne w III RP, ed. K. Kowalczyk, Toruń 2011.

Sokół W., Partie polityczne i systemy partyjne w Polsce w latach 1991–2001, [in:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, ed. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.

Sokół W., Podziały według kryterium ideologicznego i programowego. Rodziny ideologiczne partii politycznych, [in:] Współczesne partie i systemy partyjne, ed. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.

Wicherek D., Udział w wyborach Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w latach 2014–2015, “Krakowskie Studia Małopolskie”, Toruń 2017, no 22.

[k.b.,w.w], Ziobryści razem z SLD i Palikotem ?, “Rzeczpospolita”, 13.02.2012, no 36.

[w.w], Solidarna Polska skręca do centrum, “Rzeczpospolita”, 11.05.2012, no 109.

B. Kuraś, Solidarna Polska nie lubi mniejszości, “Gazeta Wyborcza”, 10.09.2012, no 211.

Ferfecki W., Konstytucja według Ziobry i Palikota, “Rzeczpospolita”, 2–3.05.2013, no 102.

Kałucki J., Solidarna Polska rusza na wieś, “Rzeczpospolita”, 05.12.2012, no 284.

Kondzińska A., PiS i Solidarna Polska: Wy chcecie zabijać dzieci, “Gazeta Wyborcza”, 24.10.2012, no 249.

Kondzińska A., Steinhagen D., Ziobryści chcą nasłać NIK na Częstochowę za in vitro, “Gazeta wyborcza”, 07.11.2012, no 260.

Majewski P., Ziobro: 700 zł na dziecko, “Rzeczpospolita”, 16.12.2013, no 292.

Olszyk E., Partia Ziobry kontra emerytury przywódców PRL, “Rzeczpospolita”, 27.08.2013, no 199.

[b.a.], Nowy sondaż poparcia partii politycznych, radiopik.pl, http://www.radiopik. pl/3,2745,nowy-sondaz-poparcia-partii-politycznych, on-line: 28.05.2015.

[b.a.], Solidarna Polska pokazała nowe logo i spot promujący kongres założycielski, gazetaprawna.pl, on-line: 08.11.2015.

[b.a.], Wzrosło poparcie dla PiS. Najnowszy sondaż wyborczy, wiadomosci.dziennik.pl, https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/452887,pis-nadal-liderem-najnowszy-sondaz-wyborczy.html, on-line: 28.05.2015.

[b.a.], Ziobro: Cymański to nasz kandydat na premiera, wprost.pl, https://www.wprost.pl/kraj/347660/ziobro-cymanski-to-nasz-kandydat-na-premiera.html, on-line: 02.11.2015.

Home page of the State Election Commission, Results of the European Parliament elections in 2014, https://pe2014.pkw.gov.pl/pl/, on-line: 03.12.2019.

Home page of the State Election Commission, Sejm and Senate Election Results 2011, https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html, on-line: 03.12.2019.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland , Health, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/ochrona-zdrowia, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, About work, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/miejsca-pracy, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Declaration of ideas, http://www.solidarna.org.pl/deklaracjaideowa, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, District Women’s Fora, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/dla-kobiet, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Economy and entrepreneurship, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/gospodarka, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Family, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/rodzina,on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, For students, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/dla-studentow, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, For the young, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/dla-mlodych, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, http://www.solidarna.org.pl, on-line: 28. 05. 2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, New Constitution, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/nowa-konstytucja, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Not for stealing, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/nie-dla-kradziezy, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Pedophile register, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/rejestr-pedofilow, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Pensioners, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/emeryci-i-rencisci, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Programme Declaration New Hope, http://solidarnapolska.pl/program, on-line: 08.11.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Security, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/bezpieczenstwo, on-line: 28.05.2015.

Home page Zbigniew Ziobro’s Solidary Poland, Stop expensive energy, http://www.solidarna.org.pl/blogroll/pakiet-klimatyczny, on-line: 28.05.2015.

Press Office of Solidary Poland, 10 programme proposals of Solidary Poland, salon24.pl, http://solidarna.salon24.pl/452352,10-postulatow-programowych-solidarnej-polsk, on-line: 13.12.2015.

Twitter, Jacek Kurski’s profile, information from 17.10.2015 “Tomorrow SPZZ will submit to the Sejm a bill on the national register of paedophiles, all paedophiles, whoever they are. This is a real fight against the problem”, twitter.com, https://twitter.com/kurskipl/status/390915444426964993, on-line: 28.05.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2020.5.95-109
Data publikacji: 2020-12-30 15:01:50
Data złożenia artykułu: 2020-02-05 22:37:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 5004
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 728

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Damian Wicherek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.