Podzielona ukraińska pamięć historyczna

Beata Varga

Streszczenie w języku polskim


Tekst ten analizuje przyczyny powstania podzielonej pamięci historycznej Ukrainy. Należy podkreślić, że tak naprawdę “to właśnie interpretacja historii narodowej dzieli Ukraińców w pierwszej kolejności”. Jeśli chodzi o wschodnich Ukraińców, którzy są ściśle związani z Rosjanami, ukraińska tożsamość może być postrzegana jako nieustannie “spóźniona”, stąd wyłoniła się sowiecka wersja pamięci historycznej. Na Ukrainie Zachodniej, której terytoria przejęte zostały przez Związek Radziecki dopiero w 1945 roku, ukształtował się suwerenny, niezależny od Rosjan, historyczny obraz. Wreszcie w centralnym regionie Ukrainy rosyjskojęzyczni intelektualiści kultury rosyjskiej zostali zmuszeni do udowodnienia swojej “ukraińskości” w celu wzmocnienia swojej pozycji.


Słowa kluczowe


pamięć historyczna; “podzielona historia”; “wielki i potężny naród”; “Ukraina-Rus”; “derusyfikacja”; suwerenny obraz historyczny; “historia narodowa”; teleologia; “państwo kozackie”; “Ojciec narodu”; “legitymizacja” historii; “cywilizacyjny status peryfer

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bantysh-Kamenskij D. N., Istoriya Maloj Rossiyi ot vodvoreniya slavyan v cej strane do unichtozheniya getmanstva. Juzhno-russkoe knigoizd-vo FA. Johanson, Moskva1903.

Bocskor Medvecz A., Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelemformálás hatása a nemzetté válás folyamatában. In: Acta Beregsasiensis 2009. VIII. 2. pp. 17–35.

Glatz F., Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. In: Történelmi Szemle 43 (1–2). 2001. pp. 87–105.

Jekelcsik, SZ., Ukrajna története- Egy Modern Nemzet születése. Kairosz, Budapest 2014.

Karamzin, N. M. Istoriya gosudarstva rossiyskogo. The publication of I. Einernling, St. Petersburg 1842–1843.

Karácsonyi D., A kelet-európai sztyep és a magyar Alföld mint frontier-területek. In: Földrajzi értesítő 2008. LVII. 1–2. füzet pp. 185–211.

Kiss J. László: Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és Kelet-Európában. In: Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és kelet Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest 2003 pp. 13–32.

Kony’ssky`j G., Istoriya Rusov ili Maloy Rossiyi. Universitetskaya tipografiya, Moskva 1846.

Kuchma L. D. Dopovid` na urochy’sty`x zborax z nagody` 400-richchya vid dnya narodzhennya Bogdana Xmel`ny`cz`kogo. In: Ukrayins`ky`j Istory`chny`J zhurnal. 1996. 4. pp. 3–12.

Markevitch, N. A., Istoriya Malorossiyi. Tip. Avgusta Semena, Moskva 1842 II.

Pogodin, M. P., Issledovaniya, zamechanyia i lekciyi o russkoy istoriyi. Universitetskaya tipografiya, Moskva 1856.

Portnov A., Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi valóság történet alapú átrendezéséhez. In: Ukrajna színeváltozása 1991–2008 – Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. Szerk.: Fedinec Csilla, Szereda Viktória. Kalligram Kiadó, Pozsony 2009 pp. 11–49.

Póti L., Ukrajna: a nemzetalkotó állam. In: Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és Kelet-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest 2003. pp. 297–318.

Rjabcsuk M.,: Két Ukrajna. In: 2000 Irodalmi és társadalmi havi lap 2002. http://ketezer.hu/2002/09/mikola-rjabcsuk-ket-ukrajna/

Smolij V., Stepankov, V., Ukrayins`ka derzhavna ideya XVII–XVIII stolit`. Problemy` formuvannya, evolyuciyi, realizaciyi. Al`ternaty`vy`, Ky`yiv 1997.

Subtel`ny`j, O., Ukrayina: istoriya. Liby`d`, Kiyiv 1991.

Szereda V., Történelmi emlékezet Ukrajna elnökeinek hivatalos beszédeiben In: Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2007. 3. pp. 47–68.

Rigelman, A. I., Letopisnoye povestvovanye o Maloy Rossiyi i jejo narode a kozakakh voobse. Universitetskaya tipografiya, Moskva 1847.

Ustryalov, N. G., Russkaya istoriya. Tip-ya ekspeditsii zagotovleniya gos., St. Petersburg 1839.

Varga B., M. Sz. Hrusevszkij, az “ukrán nemzeti történetírás atyja” In: Acta Universitatis. Szegediensis. 134 (2012) pp. 9–21.

Vely`ky`j Ukrayinecz`: Materialy` z zhy`ttya i diyal`nosti Grushevs`kogo / Uporyad. i pidgotov. tekstiv ta fotomaterialiv, koment. ta pry`m. A. P. Demy`denka; Redkol. O. T. Gonchar ta in.; Vstup. slovo L. M. Kravchuka; Pislyamova F. P. Shevchenka. Veselka, Ky`yiv1992.

Wynar, L., Mykhailo Hrushevsky: Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography. Toronto-New York-Munich 1988.

Yakovenko, N., Nary’s istoriyi seredn`ovichnoyi ta rann`omodernoyi Ukrayiny`. Kritika, Kiyiv 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2020.5.113-122
Data publikacji: 2020-12-30 15:01:52
Data złożenia artykułu: 2020-07-05 09:16:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 587
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 450

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Beata Varga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.