Europeizacja polityki historycznej Polski - od ingnoracji do zrozumienia?

Katarzyna Marzęda-Młynarska

Streszczenie w języku polskim


Historia jest ważnym elementem polityki wewnętrznej i zagranicznej państw. Konsekwentne kultywowanie mitów narodowych przyczynia się do umacniania tożsamości narodowej i wizerunku państwa na zewnątrz, a umiejętnie prowadzona polityka historyczna sprzyja budowaniu więzi międzynarodowych i realizacji własnych interesów. Głównym założeniem artykułu jest uznanie, że członkostwo w UE było ważnym instrumentem polityki historycznej Polski. Niezdolność PRL do prowadzenia własnej narracji historycznej na forum międzynarodowym przyczyniła się do utrwalenia wielu niesprawiedliwych, a nawet fałszywych przekonań i stereotypów na temat Polski. Ich zmiana jest zadaniem trudnym i długotrwałym. Niewątpliwie członkostwo w Unii Europejskiej otworzyło przed Polską nowe możliwości w tym zakresie. Celem artykułu jest analiza procesu europeizacji polskiej polityki historycznej dotyczącej II wojny światowej w dwóch wymiarach: po pierwsze, wewnętrznym, tj. odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu członkostwo Polski w UE wpłynęło na wewnętrzny dyskurs dotyczący polityki historycznej? I drugi, zewnętrzny, tj. w jakim stopniu podejmowane przez Polskę działania wpłynęły na świadomość historyczną państw członkowskich i stanowisko instytucji europejskich wobec kwestii historycznych związanych z II wojną światową?

 


Słowa kluczowe


europeizacja; polityka historyczna Polski; II wojna światowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bibliography

Sources:

• European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe, Importance of European remembrance for the future of Europe, P9_TA(2019)0021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html.

• European Parliament resolution on remembrance of the Holocaust, Anti-semitism and Racism, The Holocaust, Antisemitism and Racism, P6_TA(2005)0018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2005-0018_EN.html.

• Fotyga A., Postulujemy ustanowienie 25 maja dniem pamięci bohaterów walki z totalitaryzmami, https://www.radiomaryja.pl/informacje/a-fotyga-postulujemy-ustanowienie-25-maja-dniem-pamieci-bohaterow-walki-z-totalitaryzmami/.

• Polityka historyczna - za i przeciw, Dyskusja z udziałem P. Dukielskiego, M. Cichockiego, M. Kuli, A. Wernera, K. Mazura, „Mówią Wieki”, 2006, no 8.

• Sonik B., Komunikat: Batalia o „Obóz Niemiec Nazistowskich” w 2005 roku na forum Parlamentu Europejskiego, http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/2963.

• Website: Teologia Polityczna, https://teologiapolityczna.pl/ii-wojna-swiatowa-i-wspolczesne-narracje-historyczne-rozmowa-z-piotrem-semka, II wojna światowa i współczesne narracje historyczne. Rozmowa z Piotrem Semką.

• Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej, Dz.Urz.MSZ.2016.32.

Literature:

• Börzel T., Risse T., Conceptualizing the Domestic Impact of Europe [in:] The politics of Europeanization, ed. R. Featherstone, C. Radelli, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 57-82.

• Chojan A., Fundamenty ideowe i cele polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości z perspektywy 2005 roku, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2016, no 1, p. 202-228.

• Cowles M., Caporaso J., Risse T., Europeanization and domestic change. Transforming Europe, Cornell University Press, New York 2001;

• Dudek A. , Historia i polityka w Polsce po 1989 roku [in:] Historycy i politycy: polityka pamięci w III RP, ed. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Wydawnictwo DiG oraz Muzeum Historii Polski, Warszawa 2011, p. 33-57.

• Grabbe H., How does the Europeanization affect the CEE governance? Conditionality, diffusion and diversity, „Journal of European Public Policy”, 2001, vol. 8, issue 6, p.1013–1031.

• Grochot A., Sondaż: Co czwarty Niemiec uważa, że II wojna światowa nie rozpoczęła się od inwazji III Rzeszy i ZSRR na Polskę, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sondaz-co-czwarty-niemiec-uwaza-ze-ii-wojna-swiatowa-nie-roz,nId,4281566#crp_state=1

• Gross J.T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2000.

• Kamińska J., Europeizacja polskiej polityki zagranicznej, htps://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2008_Kaminska.pdf.

• Kamiński I.C., Kontrowersje prawne wokół przestępstwa polegającego na pomawianiu narodu o popełnienie zbrodni, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, 2010, vol. VIII, p. 5-34.

• Kącka K., Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski [in:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, ed. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, p. 59-82;

• Majcherek J.A., W poszukiwaniu nowej tożsamości, Wydawnictwo Presspublica, Warszawa 2000.

• Major C., Europeanization of Foreign and Security Policy – Undermining or rescuing the nation state?, „Politics”, 2005, vol. 25, p. 175–190;

• Miskimmon A., Paterson W.E., Foreign and Security Policy: On the Cusp Between Transformation and Accommodation [in:] Germany, Europe and Politics of Constraint, ed. K. Dyson, K.H. Goetz, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 325-346.

• Olsen J., Many faces of Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, no 5, p. 921–952.

• Östling J., Swedish Narratives of the Second World War: A European Perspective, “Contemporary European History”, 2008, vol. 17, issue 2, p. 197-211.

• Ponczek E., Polityka historyczna w Polsce – od oglądu retrospektywnego do refleksji o następstwach przyszłościowych [in:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, ed. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, p. 29.58.

• Radelli C., The Europeanization of public policy [in:] The politics of the Europeanization, ed. C. Radelli, K. Featherstone, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 27-56;

• Sawicki J.Z., Pamięć i polityka historyczna na przykładzie walski z legendą powstania warszawskiego [in:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, ed. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, p. 133-146.

• Smith M.E., Conforming to Europe: the domestic impact of the EU policy cooperation, „Journal of the European Public Policy” 2000, vol. 7, issue 4, p. 613-631.

• Smolar E., Władza i geografia pamięci [in:] Pamięć jako przedmiot władzy, ed. P. Kosiewski, Fundacja im S. Batorego, Warszawa 2008, p. 49-74.

• Sobczak K., TK: Niekonstytucyjne zmiany w ustawie o IPN, https://www.prawo.pl/prawo/nowelizacja-ustawy-o-ipn-niekonstytucyjna-wyrok-tk,358702.html.

• The politics of Europeanization, eds. C. Radelli, K. Featherstone, Oxford University Press, Oxford 2003;

• Włodkowska-Bagan A., Kultura strategiczna Polski [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym, ed. R. Zięba, T. Pawłuszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, p.53-76.

• Wolff-Powęska A., Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 1, p. 3-44;

• Wong R., The Europeanization of Foreign Policy [in:] International Relations and the European Union, ed. By C. Hill, M. Smith, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 149-170.

• Żółciak T., „Polski obóz koncentracyjny”. Nasze placówki dyplomatyczne w 2017 roku musiały interweniować 233 razy, https://forsal.pl/artykuly/1099678,polski-oboz-koncentracyjny-nasze-placowki-dyplomatyczne-w-2017-r-musialy-interweniowac-233-razy.html.

Websites:

• Dzieje.pl, https://dzieje.pl/.

• Goniecpolski, https://goniec.com/.

• Instytut Pamięci Narodowej, https://ipn.gov.pl/.

• Instytut Pileckiego, https://instytutpileckiego.pl/en.

• Muzeum Auschwitz-Birkenau, http://auschwitz.org/.

• Polska Fundacja Narodowa, https://www.pfn.org.pl/.

• TVN24, https://tvn24.pl/.

Newspapers:

• Do Rzeczy

• Gazeta Wyborcza

• Super Express
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2021.6.27-48
Data publikacji: 2022-01-17 11:21:09
Data złożenia artykułu: 2021-12-10 12:12:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 804
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 241

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Marzęda-Młynarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.