Wprowadzenie stanu wyjątkowego na części terytorium Polski w 2021 r. w związku kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią

Tomasz Wicha

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie stanu wyjątkowego na części terytorium Polski było związane z kryzysem na granicy Polski z Białorusią. Kryzys był związany z licznymi grupami migrantów, które chciałby przedostać się do strefy Schengen z Białorusi. Reakcja władz RP była związana z koniecznością obrony granicy Polski, która była zarazem granicą Unii Europejskiej. W celu skutecznej ochrony granicy podjęto decyzję o budowie zapory oddzielającej Polskę i Białoruś.


Słowa kluczowe


stan wyjątkowy; kryzys graniczny; kryzys migracyjny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bibliography

Sources of law

Journal of Laws from 1990, nr 78 pos. 461, “Ustawa o ochronie granicy państwowej”.

Journal of Laws from 1997 nr 78, pos. 483, The Constitution of the Republic of Poland from 1997.

Journal of Laws from 2021, pos. 372, “Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.

Journal of Laws from 2021 pos. 1612, “Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego”.

Journal of Laws from 2021, pos. 1613, “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego”.

Journal of Laws from 2021, pos. 1788, “Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województw podlaskiego oraz części województwa lubelskiego”.

Journal of Laws from 2021, pos. 1992, “Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej”.

Literature

Adamczyk A., Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2017, Vol. 1 (163).

Adamczyk N., Czy przyjmować uchodźców? Opinie i postawy Polaków wobec relokacji nielegalnych imigrantów na terytorium Rzeczypospolitej, [in:] Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku, ed. B. Molo, Kraków 2016.

Balicki J., Zjednoczona Prawica w Polsce wobec kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa polityczno – etyczna, ”Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2019, nr 4.

Bałamut A., Polska wobec kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej, [in:] Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku, ed. B. Molo, Kraków 2016.

Cieślińska B., Dziekońska M., The ideal and the real dimensions of the European migration crisis. The Polish perspective, “Social Sciences” 2019, nr 8 (314).

Chojan A., Olszewski P., Kryzys migracyjny jako problem globalny. Konsekwencje dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, “Roczniki Nauk Społecznych”, 2018, vol. 10 (46), nr 1.

Dahl M., Dziudziuk A., Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, “Unia Europejska”, 2017 (244), nr 3.

Dahl M., Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach 2015–2018 politykę zagraniczną, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2019, nr 2 (65).

Krzyżanowska N., Krzyżanowski M., Crisis and migration in Poland: discursive shifts, anti–pluralism and the politicisation of exclusion, “Sociology”, 2018, vol. 52 (3).

Lasoń M., Stanowisko polskich partii politycznych wobec problemu uchodźstwa i imigracji w drugiej dekadzie XXI wieku, [in:] Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku, ed. B. Molo, Kraków 2016.

Pacek M., Polish migration Policy in the context of the migration crisis, “Studia Europejskie”, 2020, nr 2.

Piłat A., Potkońska D., Local responses to the refugee crisis in Poland. Reception and integration, Warsaw 2017.

Podgórzańska R., The issue of securitization of the refugee. Problem in the Polish political debate, “Polish Political Science Yearbook”, 2019, vol. 48 (1).

Potyrała A., Poland towards the migration crisis of 2015–2016, „Przegląd Politologiczny”, 2016 (2).

Rajca L., The evolution of the approach to the integration of immigrants in Poland, “Studia Europejskie”, 2021, vol. 3.

Starzyk A., Kryzys migracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku, “Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2016, nr 20.

Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno – uchodźczego Unii Europejskiej, ”Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2017, vol. XIV, nr 2.

Szymańska J., Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, “Studia Biura Analiz Sejmowych”, 201, nr 3 (51).

Tutak G., Polityka migracyjna Polski wobec europejskiego kryzysu migracyjnego, „Świat Idei i Polityki”, 2018, vol. 17.

Zdanowicz M., Poland’s stance on the refugee and migration crisis in the European Union, “Białostockie Studia Prawnicze”, 2021, vol. 26, nr 1.

The Internet sources

The website of Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/, “Stan wyjątkowy po stanie wyjątkowym”.

The website of the European Commission, http:// www.ec.europa.eu, “European Commission – the statement from the 8th November, 2021”.

The website of the Ministry of Foreign Affairs, http://www.gov.pl/dyplomacja, “Polska oferuje pomoc humanitarną imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi”.

The website of the portal YouTube, http://www.youtube.com, “Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 września 2015 r.”.

The website of the Polish government, https://www.gov.pl, “Polska oferuje pomoc humanitarną imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi”.

The website of the Polish government, https://www.gov.pl, “Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2021.6.83-96
Data publikacji: 2022-01-17 11:21:14
Data złożenia artykułu: 2021-12-12 19:47:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1904
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 679

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Tomasz Wicha

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.