Dżihadyzm jako wyzwanie dla państw bałkańskich

Katarzyna Matylda Czornik

Streszczenie w języku polskim


Narastająca radykalizacja islamska wśród muzułmanów z obszaru Bałkanów może stanowić poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa państw UE i stabilności regionu. Radykalizacja była implikacją trzech zjawisk. Pierwszym było powstanie IS, którego szeregi zasilili przede wszystkim muzułmanie z Bośni i Kosowa. Drugim był kryzys uchodźczo-migracyjny wzmacniany napływem muzułmańskich uchodźców również z Bałkanów do Europy Zachodniej. Trzecim była infiltracja Arabii Saudyjskiej szerząca z powodzeniem radykalną wahabicką wersję islamu wśród mieszkańców regionu.


Słowa kluczowe


Bałkany, islam, dżihadyzm, muzułmanie, terroryzm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources:

Babić M., Salafism in Bosnia and Herzegovina, https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/01/Salafism-in-Bosnia-and-Herzegovina.pdf [accessed: December 19, 2021].

Charity record come-back for Cat Stevens, BBC, March 16, 1998, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/65916.stm [accessed: December 21, 2021].

Islamism in the western Balkans, European Parliament, July 10, 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002212_EN.html [accessed: December 19, 2021].

Podstawski M., Dżihadyści z Bałkanów, August 8, 2016, https://www.tygodnikprzeglad.pl/balkanski-kociol/4/ [accessed: December 15, 2021].

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ISIS: rekrutacja na Bałkanach, March 18, 2015, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0309_PL.html [accessed: December 19, 2021].

Tablighi Jamaat: An Indirect Line to Terrorism, January 23, 2008, https://worldview.stratfor.com/article/tablighi-jamaat-indirect-line-terrorism [accessed: December 17, 2021].

The Saudi Arabian High Commision for Donations to Bosnia-Herzegovina, https://kingfaisalprize.org/the-saudi-arabian-high-commision-for-donations-to-bosnia-herzegovina/ [accessed: December 19, 2021].

The World Factbook CIA, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ [accessed: December 17, 2021].

Literature:

Arabowie. Słownik Encyklopedyczny, ed. M.M. Dziekan, PWN, Warszawa 2001.

Bankowicz M., Niespokojne Bałkany, [in:] Historia polityczna świata XX wieku 1901–1945, ed. M. Bankowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Berman P., Terror and Liberalism. W.W. Horton & Company, New York, London 2003.

Brachman J., Global Jihadism. Theory and Practice, Routledge, London, New York 2007.

Braun S., Islam. Powstanie – dzieje – nauka, Verbinum, Warszawa 2003.

Byman D., Al Qaeda, The Islamic State, and the Global Jihadist Movement. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, New York 2015.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2002.

Encyklopedia terroryzmu, Bellona, Muza SA, Warszawa 2004.

Ende W., Justice as a pervasive principle in Islamic law, [in:] Islam and the rule of law. Between Sharia and law. Between Sharia and Secularization, eds. B. Krawietz, H. Reifeld, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin 2008.

Gerges F.A., ISIS: A History, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2016.

Griffin M., Islamic State. Rewriting History, Pluto Press, London 2016.

Hemmer C., Which Lessons Matter? American Foreign Policy Decision Making in the Middle East, 1979–1987, State University of New York Press, New York 2000.

Ickiewicz-Sawicka M., Religie na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem islamu – szkic historyczny, “Nurt SVD”, 2014, No 48/2 (136).

Izak K., Radykalny islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2013, No. 9.

Jizyah. Islamic tax, https://www.britannica.com/topic/ghanimah [accessed: December 17, 2021].

Kaag J., Kreps S., Drone Warfare, Polity Press, Cambridge 2014.

Kepel G., Jihad: The Trail of Political Islam, Harvard University Press, Cambridge 2002.

Landowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.

Landowski Z., Świat arabski. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.

Madej M., Interwencja w Afganistanie – najdłuższa wojna, największe fiasko?, [in:] Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, ed. M. Madej, Scholar, Warszawa 2017.

Morrison K., Wahhabism in the Balkans, “Balkans Series”, 2008, No. 6.

Płaneta P., Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?, “Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2017, Vol. XXVI.

Podgórzańska R., Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2017, No. 11.

Rapoport D.C., The Four Waves of Modern Terrorism, [in:] Attacking Terrorism. Elements of a Grand Strategy, eds. A.K. Cronin, J. M. Ludes, Georgetown University Press, Washington D.C., 2004.

Raufer X., Atlas radykalnego islamu, Dialog, Warszawa 2011.

R. Ramlan, T. Erwinsyahbana, N. Hakim, The Concept of Jihad in Islam, “IOSR Journal of Humanities and Social Science”, 2016, Vol. 21, Issue 9.

Thoraval Y., Słownik cywilizacji muzułmańskiej, Książnica, Katowice 2002.

Tibi B., The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World Disorder, University of California Press, Berkeley 2002.

Torres M.R., Jordán J., Horsburgh N., Analysis and Evolution of the Global Jihadist Movement Propaganda, “Terrorism and Political Violence”, 2016, No. 18.

Wilk D., Bałkański dżihad, “Znak”, September 2016.

Wybranowski D., Geneza i uwarunkowania procesu przekształcenia na przełomie lat 60. i 70. XX w. wspólnoty muzułmanów z Bośni w muzułmanów „konstytucyjny naród” Jugosławii, “Przegląd Zachodni” 2014, No. 4.

Zdanowski J., Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów, Askon, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.93-107
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:51
Data złożenia artykułu: 2022-01-02 16:59:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 348
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 120

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Matylda Czornik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.