Podążając za różnorodnością. Dyplomacja diaspory w miastach

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Magdalena Ratajczak

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł ma na celu połączenie dwóch aspektów badań w ramach stosunków międzynarodowych: studiów nad diasporami oraz dyplomacją, jak również uwzględnia innych aktorów takich jak miasta i ich rolę w stosunkach międzynarodowych. Staramy się odpowiedzieć na pytanie kim są aktorzy zaangażowani w ten proces, w jaki sposób on przebiega oraz jakie są jego kierunki. Artykuł ma również wskazać powiązania między diasporami a dyplomacją miast. Przyglądamy się współczesnym miastom, ich polityce i relacjom z diasporami, ale z perspektywy historycznej. Interesuje nas bowiem w jaki sposób można skutecznie wykorzystać w obecność przez lata w przestrzeni publicznej diaspor prowadzenie dziś polityki integracji społecznej i realizacji zadań z zakresu city diplomacy.


Słowa kluczowe


dyplomacja diaspory, dyplomacja miast, Wrocław, Bochum, komunikacja międzykulturowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Constant A.F, Zimmermann A.F., Diaspora Economics: New Perspectives, “SSRN Electronic Journal”, 2016, Vol 1.

Davies N., Moorhouse R., Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Znak, Kraków, 2002.

Ho E., McConnell F., Conceptualizing “diaspora diplomacy”: Territory and populations between the domestic and foreign, “Progress in Human Geography”, 2017, Vol. 43(2).

Interview with Artem Zozulia, Wrocław, November 18, 2018.

Interview with Jacek Barski, Bochum, December 10, 2019.

Interview with Manuela Pliżga-Konarska, Wrocław, November 23, 2018.

Komunikat Komisji Do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Oraz Komitetu Regionów, Związek pomiędzy migracją i rozwojem: konkretne kierunki działania w zakresie partnerstwa UE z krajami rozwijającymi się. Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, dnia 1.9.2005 COM(2005) 390 końcowy.

Koon-hong-Chang D., City diplomacy and “global” governance: revitalizing cosmopolitan democracy, “The European Journal of Social Science Research”, 2016, No. 2.

Kotkowski M., Niezwykła codzienność, ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce, Via Nova, Wrocław 2017.

La Porte T., City Public Diplomacy in the European Union, [in:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, eds. M.K. Davis Cross, J. Melissen, Palgrave Macmillan, London 2013.

Labrianidis L, Pratsinakis M., Crisis Brain drain: short-term pain/long term gain?, [in:] Greece in Crisis: The Cultural Politics of Austerity, eds. D. Tziovas, I.B. Tauris, London 2017.

Latusek D., Ratajczak M..,Crafting the idea of multiculturality: The case of Wroclaw, European Capital of Culture 2016, “Scandinavian Journal of Public Administration, 2016, No. 18 (3).

Maciejewska B., Świat, który nie do końca zaginął, [in:] Niezwykła codzienność, ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce, ed. M. Kotkowski, Via Nova, Wrocław 2017.

Maciorkowski M., Sami swoi i obcy, AGORA S.A., Warszawa 2011.

Mazur S., Dyplomacja diaspor jako coraz istotniejsze narzędzie dyplomacji publicznej, “Kultura i Polityka”, 2015, No. 17.

Melissen J., The New Public Diplomacy, Palgrave Macmillan, London 2005.

Melissen J., Wielding Soft Power. The New Public Diplomacy. Netherland Institute of International Relations, Clingedael 2005.

Niepodległa, https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/byc-polakiem-w-breslau-aplikacja-przenoszaca-w-swiat-przedwojennej-Wrocławskiej-polonii [accessed: June 23, 2020].

Ociepka B., Dyplomacja samorządowa w polskim modelu dyplomacji publicznej, 2017, https://www.researchgate.net/publication/321255155_Dyplomacja_samorzadowa_w_polskim_modelu_dyplomacji_publicznej [accessed: November 30, 2020].

Porta-Polica. https://www.porta-polonica.de [accessed: February 15, 2020].

Ruchniewicz K., Poles in Breslau (until 1939), Porta Polonica, https://www.porta-polonica.de/en/atlas-of-remembrance-places/poles-breslau-until-1939 [accessed: November 15, 2020].

Ryniejska-Kiełdanowicz M., Ratajczak M., Policy of Transcultural and the Idea of City Diplomacy: The Case of Wrocław, “Political Preferences”, 2019, No. 23.

Skrabania D., “RuhrPolen” Polacy z Zagłębia Ruhry, Porta Polonica, https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/ruhrpolen-polacy-z-zaglebia-ruhry [accessed: February 20, 2020].

Stone D, Douglas E., Advance diaspora diplomacy in a networked world. International, “Journal of Cultural Policy”, 2018, Vol. 24 (6).

Stürner J., Bendel P., The Two-way “Glocalisation” of Human Rights or: How Cities Become International Agents in Migration Governance, “Peace Human Rights Governance”, 2019, Vol. 3 (2).

The Strategy of Intercultural Dialogue in Wrocław 2018–2022, https://www.wielokultury.wroclaw.pl/wp-content/uploads/the_strategy_for_the_intercultural_dialogue_in_Wrocław.pdf [accessed: January 15, 2019]..

Thun G., Obce miasto Wrocław 1945 i potem, Via Nova, Wrocław 2006.

Unia Metropolii Polskich, https://www.metropolie.pl/pl/4689,deklaracja-prezydentow-z-30-czerwca-2017-r-o-wspoldzialaniu-miast-unii-metropolii-polskich-w-dziedzinie-migracji/ [accessed: September 29, 2017].

Van der Pluijm R., Melissen J., City Diplomacy: The expanding role of Cities in International Politics, Clingendael 2007.

Vertovec S. (2009), Transnarodowość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zenderowski R., Krycki M., Dyplomacja publiczna diaspor. Przyczynek do rozważań, “Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 2014, No. 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.141-159
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:56
Data złożenia artykułu: 2022-01-21 11:30:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 156
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 104

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Magdalena Ratajczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.