Porównanie dyplomacji publicznej i brandingu narodowego Słowacji i Słowenii

Miroslav Řádek, Marián Bušša

Streszczenie w języku polskim


Chociaż dyplomacja publiczna i branding narodowy jako tematy badawcze nie stanowią obecnie istotnego przedmiotu profesjonalnych zainteresowań lub analiz, są nadal aktualne i mogą być stale oceniane, głównie w formie studiów przypadku. W niedalekiej przeszłości powstało kilka prac oceniających różne strategie brandingu narodowego, ale jak dotąd żadna nie dotyczyła brandingu narodowego tak (zewnętrznie) podobnych krajów, jak Słowacja i Słowenia. Część teoretyczna artykułu poświęcona jest zdefiniowaniu podstawowych pojęć oraz wprowadzeniu do stanu aktualnej wiedzy. Część badawcza dotyczy opisu początku i rozwoju niezależnych dyplomacji obu tych młodych krajów. Kolejno omawiane jest tworzenie i wdrażania obu programów brandingowych, a następnie, poprzez analizę treści najważniejszych światowych gazet codziennych, zostaje podjęta próba opisania medialnego wizerunku Słowacji i Słowenii z perspektywy międzynarodowej.


Słowa kluczowe


dyplomacja publiczna, Słowacja, Słowenia, branding narodowy, tożsamość państwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adames J., Svedectvá a príbehy: diplomacia v období vzniku Slovenskej republiky, Slovart, Bratislava 2018.

Bán A., Bátora J., Bútora M., Gyárfášová O., Hunčík P., Hajdin P., Jaurová Z., Madrová M., Talian V., Timoracký M., Slovensko koncept s potenciálom. Ideový koncept prezentácie Slovenska, https://www.sario.sk/sites/default/files/files/slovensko-krajina-s-potencialom.pdf [accessed: February 17, 2021].

Bátora J., The “Mitrailleuse Effect”: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy, “Journal of Common Market Studies”, 2013, 51(4).

Berridge G.R., James A. eds., A Dictionary of Diplomacy, Palgrave Macmillan, New York 2003.

Conversi D., German Shadows in the Balkan Wilderness: International Reactions to the Recognition of Croatia and Slovenia, “Revija za sociologiju”, 1998, Vol XXIX, No 3–4.

D. Matejšíková, Slovenská informačná agentúra zlyhala nielen ako politická objednávka tretej Mečiarovej vlády, https://www.sme.sk/c/2156967/slovenska-informacna-agentura-zlyhala-nielen-ako-politicka-objednavka-tretej-meciarovej-vlady.html [accessed: January 2, 2021].

Degan, V.Đ., Pravičnost i međunarodno pravo u razgračenjima morskih prostora, “Poredbeno pomorsko prawo”, 2010, Vol. 49, No. 164.

Gilboa E., Searching for a Theory of Public Diplomacy, “The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science”, 2008, Vol. 616, No. 1.

Gregory B., Public Diplomacy: Sunrise of an Academic Field, “The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science”, 2008, Vol. 616, No. 1.

Jazbec M., The Diplomacies of New Small States: The Case of Slovenia with Some comparison from the Baltics, Routledge, New York 2017.

Kaneva N., Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research, “International Journal of Communication”, 2011, Vol. 5, No. 1.

Kogoj M., Relations between the United States and Slovenia: From U.S. Adverseness to Acceptance and Cooperation, [in:] The Relations of Central European Countries with the United States, ed. A. Péczeli A., Dialóg campus, Budapest 2019.

Ministry of Foreign Affairs of Slovenia, Priorities of the Republic of Slovenia at the 75th session of the UN General Assembly, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/OZN/Prioritete-RS-UNGA75-za-splet-ANG-popravljeno.docx [accessed: January 25, 2021].

Mojžita M., KŇAŽKO/DEMEŠ/KŇAŽKO Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993, VEDA, Bratislava 2019.

Musladin M.,Europska politika proširenja i Republika Hrvatska: specifične okolnosti, “Medianali”, 2012, Vol. 6, No. 12.

O. Gyárfášová, M. Bútora, Z. Bútorová, Imidž Slovenska z pohľadu zahraničia. Vnímanie Slovenska očami zahraničných expertov. Pohľad na Slovensko vo vybraných zahraničných médiách, https://www.mzv.sk/documents/10182/12365/Studia_imidz_Gyarfasova_Butora_Butorova.pdf/a09de88a-d3f3-41da-a59e-aedbdff46bea [accessed: January 1, 2021].

Pajtinka E., The nationality structure of the European Union’s diplomatic service: towards an adequate representation of all EU member states within the European external action service staff? A case study of Slovenia, Romania and Croatia, “Studia Politica: Romanian Political Science Review”, 2019, Vol. 19, No. 1.

Peterková J., Veřejná diplomacie, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Popescu A., Bilateral parliamentary diplomacy – a key to preventing conflict in the Balkans, [in:] Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region, ed. V. Bouzov, IVIS, Veliko Turnovo 2018.

Rouet G., Ušiak J., From Singular and Regalian Diplomacy to Plural Diplomacy, “In Politické vedy”, 2019, Vol. 22, No. 2.

Sharp P., Who Needs Diplomats? The Problems of Diplomatic Representation, „International Journal”, 1997, Vol. 52, No. 4.

Skoko B., Perception and Communication Issues Between Croatia and the European Union – From Croatian Independence in 1991 to EU Accession in 2013, “Communication Management Review”, 2016, Vol. 1, No. 1.

Szondi G., The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and Eastern European experience, “Place Branding and Public Diplomacy”, 2007, Vol. 3.

Timoracký M., Gyárfášová O., Bátora J., Branding Slovenska: Od ideového konceptu k posolstvám a komunikácii, https://www.sario.sk/sites/default/files/files/branding-slovenska.pdf [accessed: June 15, 2021].

Udovič B., Burkelc T., Gospodarska diplomacija Slovenije, “IB revija (Ljubljana)”, 2011, Vol. 45, No. 3.

Ušiak J., Slovakia’s perspective on NATO, “In Communist and Post-Communist Studies 2018”, 2018, Vol. 51, No. 2.

Ušiak J., Visegrad Group as Institution for Central European Cooperation: Ups and Downs of Small International Organisations, “In UNISCI Journal”, 2020, No. 54.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.9-35
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:43
Data złożenia artykułu: 2022-02-17 23:03:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 261
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 117

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Miroslav Řádek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.