Wkładanie kija w mrowisko – o ustawach Ruchu Palikota o związkach partnerskich

Marta Karolina Michalczuk-Wlizło

Streszczenie w języku polskim


Problematyka prawnego usankcjonowania związków partnerskich wzbudza w Polsce duże kontrowersje i dotychczas nie została uregulowana w jakiejkolwiek formie. Dyskurs społeczno-polityczny na tematy kontrowersyjne, wywołujące często skrajne emocje, ożywa najczęściej w czasie kampanii wyborczych. Tak stało się również przed wyborami do Sejmu VII kadencji. Celem artykułu jest analiza programu partii Ruch Palikota oraz wniesionych przez partię projektów ustaw regulujących problematykę związków partnerskich.


Słowa kluczowe


Ruch Palikota, związki partnerskie, związki osób nieheteronormatywnych, Sejm VII kadencji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszkiewcz B., Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych, “Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2004, No. 2.

Catechism of the Catholic Church, 2390.

Centrum Badań Opinii Społecznej, Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich – BS/24/13, Warszawa 2013, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF [accessed: April 14, 2022].

Diecezja Sosnowiec, Katecheza: Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej, http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=329 [accessed: April 26, 2022]..

Dudek D., Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, “Przegląd Sejmowy”, 2012, No. 4.

Explanatory memorandum to the bill on civil partnerships of February 16, 2012, Parliamentary Print no. 552, Sejm of the 7th term, https://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druki.xsp [accessed: April 13, 2022].

Garlicki L., Komentarz do art. 18, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Vol. 3, ed. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.

Godlewski T., Rekonstrukcja modelu kultury politycznej Ruchu Palikota w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku, “Studia Politologiczne”, Vol. 26.

Jartyś J., Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia i rozwoju praw osób Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej, [in:] W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, eds. L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa 2015.

Kobiety Kobietom, Polacy o związkach partnerskich. “Nie” dla gejów [sondaż], https://kobiety-kobietom.com/queer/art.php?art=8994,.

Kużelewska E., Michalczuk-Wlizło M., Same- sex marriage and the catholic church in Europe. Any chance for understanding?, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2021, No. 66 (79).

Michalczuk-Wlizło M., Admissibility of institutionalizing same-sex unions in Poland. Selected problems, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2020, No. 6/2020.

Newsweek, Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. https://www.newsweek.pl/polska/zwiazki-partnerskie-nie-bedzie-prac-nad-projektem-ustawy/e786ds3 [accessed: April 2, 2022].

Parliamentary Print no. 552.

Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.

Plan zmian 2014–2019. Program Twojego Ruchu 2014, http://twojruch.eu/dokumenty/

Redakcja Queer.pl, Oświadczenie ws. projektu ustawy o związkach partnerskich PO, http://queer.pl/news/194203/zwiazki--la-po-oswiadczenie-grupy-inicjatywne [accessed: April 2, 2022].

Makuchowska M., Pawlęga M., Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa 2012.

Tomczak Ł., Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku, [in:] Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania, eds. A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Transcript of the meeting of the Legislative Committee of the Sejm of the 7th term, session no. 23 of June 28, 2012.

Wojtasik W., Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego = Political Opportunity Structure, [in:] Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania, eds. A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Bill on civil partnerships of May 22, 2012, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=554.

Vote no. 45 at the 32nd session of the Sejm, January 25, 2013, https://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposition=32&nrvoting=45 [accessed: May 2, 2022].

Vote no. 47 at the 32nd session of the Sejm, January 25, 2013, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=32&nrglosowania=47 [accessed: May 2, 2022].

Vote No. 6 at the 83rd session of the Sejm on December 17, 2014, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=83&NrGlosowania=6 [accessed: April 12, 2022].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.129-140
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:54
Data złożenia artykułu: 2022-06-19 20:53:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 140
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 79

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Marta Karolina michalczuk-wlizło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.