Gruziński epizod w polskiej polityce zagranicznej w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego (2005-2010)

Dorota Litwin-Lewandowska

Streszczenie w języku polskim


W tekście dokonano analizy efektywności działań podejmowanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kontekście jego zaangażowania w konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku. Uwzględniono sytuację geopolityczną Polski, prerogatywy Prezydenta RP w dziedzinie stosunków zewnętrznych, koncepcję i uzasadnienie polityki wschodniej oraz ocenę interwencji dyplomatycznej w Gruzji. W konkluzji stwierdzono zasadność strategicznego partnerstwa polskogruzińskiego, przy jednoczesnym występowaniu determinant uniemożliwiających jego realizację.

 


Słowa kluczowe


Lech Kaczyński, polityka wschodnia, konflikt rosyjsko-gruziński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla Wszystkich, Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005 r., http://old.pis.org.pl/dokumenty, dostęp 15 IX 2017.

Dbamy o Polaków, Prawo i Sprawiedliwość, Program 2007, http://old.pis.org.pl/dokumenty, dostęp 15 IX 2017.

Dudek A., Głównym terenem rywalizacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rządu Donalda Tuska stała się polityka zagraniczna, https://wpolityce.pl/, dostęp 9 X 2017.

Dziennik Ustaw, nr 141, poz. 943; nr 122, poz. 1344.

Filipiak A., Współpracownik Busha: Lech Kaczyński nie zatrzymał rosyjskich czołgów w Gruzji, http://wyborcza.pl/, dostęp 5 X 2017.

GK, PAP, „Rzeczpospolita”, Z Rosją trzeba ostro. Rozmowa z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, http://www.newsweek.pl/, dostęp 17 X 2017.

Henzel P., Wracają kontrowersje wokół szczytu NATO w Bukareszcie. „Nowa linia podziału” w Europie, http://wiadomosci.onet.pl/, dostęp 22IX 2017.

Idziemy na wojnę z Rosją? Z Aleksandrem Smolarem rozmawiał Adam Leszczyński, http://wiadomosci.gazeta.pl/, dostęp 30 IX 2017.

Janicki M., Władyka W., Wewnętrzna polityka zagraniczna, http://www.polityka.pl/, dostęp 24 IX 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, www.sejm.gov.pl/, dostęp 25 IX 2017..

Kuczyński G., Czy NATO otworzy się na Wschód?, https://www.tvn24.pl/, dostęp 25 IX 2017.

Kuczyński G., Tomaszewski M., Szczyt NATO w Bukareszcie, https://www.tvn24.pl/, dostęp 22 IX 2017.

Kuźniar R., W Gruzji przegrali wszyscy, Polska też, http://www.newsweek.pl/, dostęp 20 IX 2017.

Michnik A., Polska zdała gruziński egzamin, http://wyborcza.pl/, dostęp 28 IX 2018.

Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Materiały KW Prawo i Sprawiedliwość, Wydawnictwo Prawo i Sprawiedliwość, Kraków 2009.

Orzeczenie TK z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, http://trybunal.gov.pl, dostęp 10 X 2017.

PAP, Rosyjskie straty i zyski rok po wojnie z Gruzją, https://www.wprost.pl/, dostęp 29 IX 2017.

Przemówienie inauguracyjne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia zaprzysiężenia na Prezydenta RP z dnia 23.12.2005 r., [w:]Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.

Przemówienie na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci ofiar tragedii w Pawłokomie na Rzeszowszczyźnie, 13 maja 2006 roku, [w:]Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.

Przemówienie na wiecu protestacyjnym w Tbilisi przeciwko interwencji Rosji w Abchazji, 12 sierpnia 2008 roku, [w:] Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.

Rak K., „Jesteśmy podmiotem” Lecha Kaczyńskiego polityka regionalna, http://wiadomosci.onet.pl/, dostęp 2 X 2017.

Romaniec R., Bilans szczytu NATO w Bukareszcie, http://www.dw.com/pl/, dostęp 22 X 2017.

Wojciechowski M., Spór o Lecha Kaczyńskiego. Prezydentura dobrych chęci, http://wyborcza.pl/, dostęp 27 IX 2017.

Wspólna deklaracja Prezydentów po szczycie energetycznym w Krakowie, 11 maja 2007 roku, Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.

Wystąpienie pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie, 17 września 2009 roku, Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.

Piśmiennictwo naukowe

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.

Brążkiewicz D., Wojna rosyjsko-gruzińska, http://www.geopolityka.org/

Chazbijewicz S., Dlaczego Gruzja? Relacje polsko-gruzińskie wczoraj i dziś, Debata, nr 6 (9) 2008.

O stosunkach polsko-gruzińskich, „Debata”, nr 9(12) 2008.

Dudek A., O prezydenturze Lecha Kaczyńskiego, http://muzhp.pl/

Garlicki L., Konstytucja a „sprawy zewnętrzne”, „Przegląd Sejmowy”, 2007, nr 4.

Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012, 1.

Hall A., Putin może zacierać ręce, „Więź”, 2(664), 2016.

Jaskiernia J., Współdziałanie Prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej, „Państwo i Prawo”, 2010, 6.

Masternak-Kubiak M., Preisner A., Realizacja podziału kompetencji organów państwa w stosunkach zewnętrznych, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wojtowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.

Matcharashvili I., Przyczyny, przebieg oraz skutki rosyjsko-gruzińskiego konfliktu z sierpnia 2008 roku. (Wojna 08.08.08 która nie wstrząsnęła światem), rozprawa doktorska, Zakład Historii Wojskowości, Instytut Historii UAM, Poznań 2011.

Mażewski L., Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2009 R. LXXI, z. 3.

Ochmann P., Pisz M., Aksjologiczne fundamenty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Paruch W., W obronie interesów narodowych i tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Eurorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI weku, red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2015.

Sarnecki P., Komentarz do art. 126, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.

Snyder J., The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, RAND Publication, Santa Monica 1977.

Warzecha Ł., Lech Kaczyński – ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Włodarczyk M., Stosunki polsko-gruzińskie w latach 1918–1921, „Świat Idei i Polityki”, 2016, t. 15 (26).

Włodkowska-Bagan A., Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Kultura strategiczna Polski, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, red. R. Zięba, T. Pawluszko, Wydawnictwo UJK, Kielce 2016.

Zając J., Role międzynarodowe państwa średniego-aspekty teoretyczne, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2013/2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.185
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:34
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 11:39:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1658
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 713

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Litwin-Lewandowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.