Współpraca transgraniczna w ramach Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

Agnieszka Magdziarz-Orłowska

Streszczenie w języku polskim


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje cele statutowe w obrębie działania i szeroko pojętych zagadnień transgranicznych. To instytucja pośrednicząca dla operatorów środków unijnych w ramach programów unijnych, głównie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach funduszy unijnych przeprowadziła nabory z takich programów jak: Narodowy Program PHARE – Polska Granica Wschodnia, Program Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC, Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zrealizowało Projekt Parasolowy nr IPBU.03.02.00-06-828/12 pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” w okresie 1.01.2014–31.12.2015. W ramach projektu przeprowadzono 11 mikroprojektów.

Słowa kluczowe


Euroregion Bug; stowarzyszenie transgraniczne; mikroprojekty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bałtowski M., Regiony, euroregiony, rozwój regionalny. Euroregion Bug, t. 4, Norbertinum, Lublin 1996.

Czyżewski F., Dudek-Szumigaj A., Żygalova M., Gdzie bije źródło...: pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, Polihymnia; Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty, Lublin–Wisznice 2015

Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Delfi, Warszawa 2013.

Goździk R., Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007–2013, VERBA, Lublin 2009.

Furtak-Niczyporuk M., Lenartowicz T., Łaba O., Rudzki M., Strategia polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w obszarze kultury, Instytut Spraw Administracji Publicznej, Lublin–Lutsk 2014.

Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R., Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie Euroregionu Bałtyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Ksenicz I., Od reformy do reformy? Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999–2014, Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, Zalesie Górne 2018.

Małecka E., Czekaj M., Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Niczyporuk J., Cross-Border Polish-Ukrainian Cultural Cooperation in the Bug Euroregion, Instytut Spraw Administracji Publicznej, Lublin 2014.

Polski J., Strategia rozwoju euroregionu. Euroregion Bug, t. 16, Norbertinum, Lublin 1997.

Roszkowska L., Roszkowski R., Rozwój współpracy transgranicznej na granicach Polski na przykładzie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Prudnik 2007.

Szymańska A., Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007–2013, Drukarnia Wydawnictwa Naukowych, Warszawa 2008.

Tkaczyński J., Rossmann G., Fundusze Unii Europejskiej, Temida, Białystok 2003.

Additional sources

Culture Centre in Łęczna, Łęczna – publication as part of the project.

Goraj Commune, Goraj Commune and Sabolottia – publication as part of the project.

Guidelines for applicants: European Neighborhood and Partnership Instrument Poland–Belarus–Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2007–2013, Guidelines for Applicants, valid for the third call for proposals, Measure 3.2 “Local Communities Initiative”.

Municipal Cultural Center in Łaszczów, Polish-Ukrainian poetry volume, Written with the Heart, Fotpress, Zamość 2014.

Municipal Cultural Center in Łaszczów, Regional Cuisine of the Polish-Ukrainian Borderland, Fotpress, Zamość 2015.

Program Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004–2006. Uzupełnienie programu, Warszawa 2005.

Reporting period: 1 January 2015 – 31 December 2015. Cross-border Co-operation Programme Poland–Belarus–Ukraine 2007–2013, Borderland culture as an integration of local communities in the Euroregion Bug Project no. IPBU.03.02. 00-06-828/12 Annex VI Final narrative report.

Ruda Huta Commune, Borderland Culture – publication published as part of the project.

Town Hall in Tomaszów Lubelski, Barwy Roztocza, Fotpress, Zamość 2014.

Werbkowice Commune, We will rebuild in the imagination things that are no longer there and fil them with the image of reality.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2018.3.75-92
Data publikacji: 2019-07-15 10:25:44
Data złożenia artykułu: 2019-01-02 10:29:29


Statystyki

Widoczność abstraktów - 239
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 67

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka - Magdziarz-Orłowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.