Wstępne rozpoznanie skarg w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – wybrane aspekty

Marta Michalczuk-Wlizło

Streszczenie w języku polskim


Skarga konstytucyjna funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 1997 roku. Orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie skargi konstytucyjnej stały się bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat przedmiotowej instytucji, a także niewątpliwie przyczyniły się do bardziej prawidłowego funkcjonowania skargi konstytucyjnej w praktyce. Celem artykułu było przeprowadzenie analizy etapu wstępnego rozpoznania skarg ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki „oczywistej bezzasadności”.

Słowa kluczowe


skarga konstytucyjna; Trybunał Konstytucyjny; wstępne rozpoznanie; prawo konstytucyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Act of 1 August 1997 on the Constitutional Tribunal (Journal of Laws , No 102, item 643).

Act of 30 November2016 on Organization and Procedure of Constitutional Tribunal (Journal of Laws 2016, item. 1157).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 ( Journal of Laws, No 48, item 483).

Decision of the Constitutional Tribunal of 24 February 1998, ref. Ts 19/97.

Decision of the Constitutional Tribunal of 2 April 1998, ref. 15/98.

Decision of the Constitutional Tribunal of 20 May 1998, ref. Ts 27/98.

Decision of the Constitutional Tribunal of 5 January 1999, ref. Ts 105/98.

Decision of the Constitutional Tribunal of 24 January 1999, ref. Ts 124/98.

Decision of the Constitutional Tribunal of 16 August 2004, ref. Tw 43/03.

Decision of the Constitutional Tribunal of 19 November 2014 , ref. Ts 236/14.

Decision of the Constitutional Tribunal of 17 July 2018, ref. Ts 171/17.

Decision of the Constitutional Tribunal of 26 July 2018, ref. TS. 106/17.

Decision of the Constitutional Tribunal of 14 August 2018, ref. 32/17.

Knaga D., Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, No. 1(35).

Królikowski J., Sułkowski J., Znaczenie przesłanki oczywistej bezzasadności dla dostępności skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw, “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 5(94).

Łętowska E., Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych „Państwo i Prawo” 2011, No. 7–8.

Michalczuk-Wlizło M., Skarga konstytucyjna w Polsce, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, 2007, No. 4.

Regulations of the Constitutional Tribunal of 31 October 2001 (M.P. no. 41, item 668).

Szepietowska B., Skarga konstytucyjna, “Gazeta Sądowa” 1998, No. 31.

Szepietowska B., Postepowanie ze skargą [w:] Konstytucje Rzeczyspospolitej Polskiej, L. Falandysz, B. Szepietowska (red.), Warszawa 1998.

Website of Trybunał Konstytucyjny, www.trybunal.gov.pl [access: 15.11.2018].

Zieliński A., Zakres stosowania przepisów k.p.c. W postepowaniu przed Trybunalem Konstytucyjnym, “Palestra” 1998, No. 7-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2018.3.0.21-29
Data publikacji: 2019-07-15 10:25:40
Data złożenia artykułu: 2019-02-11 17:12:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 marta michalczuk-wlizło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.