Od liberalnej partii opozycyjnej do prawicowej partii władzy. Trzy dekady węgierskiego Fideszu (1988–2018)

Sebastian Kubas, Anna Czyż

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy rozwoju węgierskiej partii Fidesz w kontekście trzech dekad jej istnienia (1988–2018). Autorzy skupili się na przeprowadzeniu analizy ostatnich ośmiu lat jej działalności, ponieważ w tym okresie partia nieprzerwanie wygrywała kolejne wybory parlamentarne. Ukazano fenomen Fideszu, który z ugrupowania o proweniencji liberalnej i młodzieżowej przekształcił się w silną organizację konsolidującą środowiska prawicowe. Ponadto wyjaśniono mechanizmy oraz przybliżono efekty działań podjętych przez partię Viktora Orbána w celu utrzymania władzy na Węgrzech.

Słowa kluczowe


Węgry; Fidesz; Viktor Orbán

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barański M., Czyż A., Kubas S., Rajczyk R., Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1999.

Constitution of Hungary, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2013.pdf [access: 11.11.2018].

Debreczeni J., Viktor Orbán. Jeden obóz, jeden sztandar, jeden wódz, Wydawnictwo Akurat, Warszawa 2015.

Enyedi Z., Th Role of Agency in Cleavage Formation, “European Journal of Political Research” 2005, Vol. 44(5).

Glied V., From a Green Movement to a Party. Th Effct of the Crisis and Democratic Movements in Hungary, “Politeja” 2014, No. 28.

Gniazdowski M., Jarosiewicz M., Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego, Analizy OSW, 9.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-09/wegierska-odslona-kryzysu-migracyjnego [access: 3.11.2018].

Grotz F., Hubai L., Hungary, [in:] Elections in Europe. A Data Book, eds. D. Nohlen, P. Stöver, Nomos, Baden-Baden 2010.

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/en/parval2010/298/298_0_index.html [access: 9.02.2016].

Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/en/orszlist_e.html [access: 15.11.2018].

Hungarian Election Office, http://valasztas.hu/en/ovi/index.html# [access:

11.2018].

Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/en/napind_e.html [access: 22.11.2018].

Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/en/ogy2018 [access: 22.11.2018].

Kubas S., Negacja dorobku i zdobyczy węgierskiej demokratyzacji po 2010 roku, „Studia Politologiczne”, 2018, Vol. 47.

Kubas S., Sukcesy wyborcze Fidesz-MSP i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech, [in:] Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy: przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne, t. 2, red. M. Kolczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Kubas S., Zmiany w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.

Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon, 2010, http://www.valasztas.hu/en/parval2010/index.html [access: 9.11.2018].

NSD. European Election Database. Hungary: Parliamentary Elections, 2010, http://eed.nsd.uib.no/webview/index.jsp?study=http://129.177.90.166:80/obj/fStudy/HUPA1990_Display&mode=cube&v=2&cube=http://129.177.90.166:80/obj/fCube/HUPA1990_Display_C1&top=yes [access: 9.02.2016].

Podolak M., Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Ripp Z., Unity and Division. Th Opposition Roundtable and its Relation to the Communist Party, [in:] Th Roundtable Talks of 1989: Th Genesis of Hungarian Democracy, ed. A. Bozóki, Central European University Press, Budapest 2002.

Rytkó E., National Referenda in Hungary, http://www.aceeeo.org/sites/default/fies/PDF/presentation_of_conference/2008/Referenda%20in%20Hungary_english.pdf [access: 20.11.2015].

Sadecki A., Dyskusyjny sukces Orbána – wyniki referendum migracyjnego na Węgrzech, Analizy OSW, 4.10.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-04/dyskusyjny-sukces-orbana-wyniki-referendum-migracyjnego-na-wegrzech [access: 11.11.2018].

Sadecki A., Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry, „Punkt Widzenia” 2014, nr 41.

Sadecki A., Węgry domknęły granicę z Serbią, Analizy OSW, 16.09.2015 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-16/wegry-domknely-granice-z-serbia [access: 11.11.2018].

Sadecki A., Węgry Orbána: konstytucyjna konsolidacja władzy, Analizy OSW, 4.01.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-01-04/wegry-orbana-konstytucyjna-konsolidacja-wladzy [access: 22.11.2018].

Sadecki A., Węgry: kampania przeciw Sorosowi, Analizy OSW, 5.04.2017, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-04-05/wegry-kampania-przeciw-sorosowi [access: 22.11.2018].

Sadecki A., Węgry: pakiet przepisów antyimigracyjnych „Stop Soros”, Analizy OSW, 27.06.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-06-27/wegry-pakiet-przepisow-antyimigracyjnych-stop-soros [access: 22.11.2018].

Sadecki A., Wybory na Węgrzech: potwierdzenie dominacji Viktora Orbána, Analizy OSW, 11.04.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-04-11/wybory-na-wegrzech-potwierdzenie-dominacji-viktora-orbana [access: 22.11.2018].

Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

System Współpracy Narodowej, http://jezwegierski.blox.pl/2010/07/System-Wspolpracy-Narodowej.html [access: 21.11.2018].

Századvég public opinion research centre, https://szazadveg.hu/hu [access:

11.2015].

Tárki public opinion research centre, https://www.tarki.hu/ [access: 15.11.2018].

Węgierskie Biuro Wyborcze, http://www.valasztas.hu/en/ogy2018 [access: 15.11.2018].

Węgry. Fidesz zdobywa nowe media publiczne, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ [access: 13.04.2012].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2018.3.47-65
Data publikacji: 2019-07-15 10:25:42
Data złożenia artykułu: 2019-04-02 18:06:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 871
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 422

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Sebastian Kubas, Anna Czyż

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.