Polskie spółki sektora energetycznego

Robert Bański

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza przedsiębiorstw energetycznych w Polsce i wskazanie ich miejsca w systemie polityki energetycznej. Podjęcie tematu, wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, sektor energii ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państw, a także jego kondycja ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, infrastruktura energetyczna ma charakter infrastruktury krytycznej. Po trzecie, za pośrednictwem przedsiębiorstw energetycznych realizowana jest strategia państwa w płaszczyźnie energetycznej, a co za tym idzie są kluczowymi i niezbędnymi podmiotami, które realizują politykę energetyczną państwa.


Słowa kluczowe


Polityka energetyczna, przedsiębiorstwa energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources

Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.

Energy Law Act, Dz.U. 1997, Nr 54, poz. 348.

Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r., PGNiG, Warszawa 2017, http://pgnig.pl/documents/10184/1758740/Strategia+GK+PGNiG+na+lata+2017%E2%80%932022+z+perspektyw%C4%85+do+2026+r.pdf/080f745e-26a2-4348-b66c-59fcf204c36c.

The website of PGNiG Capital Group http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig http://pgnig.pl/.

The website of PGNiG http://pgnig.pl/

The Website of Gaz –system, http://www.gaz-system.pl/

The Website of PERN, https://pern.pl/

The website of PGE, https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Grupa/Kim-jestesmy/

The website of PGE, https://pgeeo.pl/O-Spolce,

Literature

Szmitkowski A., Gil-Świderska A., Zakrzewska S., Electrical energy infrastructure in Poland and its sensitivity to failures as part of the energy security system, „Polityka Energetyczna” 2019, vol.22, issue 2.

Komorowska A., Kamiński J., A review of the 2018 Polish capacity market auctions , “Polityka Energetyczna” 2019, vol. 22, issue 2.

Trubalska J., Miejsce węgla brunatnego w bilansie energetycznym Polski, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, red. Trubalska J., Paździor M., Wojciechowski Ł., WSEI, Lublin 2019.

Trubalska J., Rywalizacja państw o surowce energetyczne, [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy, red. Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej, Lublin 2017.

Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, PTG, Kraków 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2019.4.81-89
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-10 17:35:27


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1284
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 651

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Robert Bański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.