Autor - szczegóły

Hetényi, Martin, Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze, Słowacja, Słowacja