Water mites (Hydrachnidia) of the Biała Łada and Czarna Łada Rivers in the Lublin Region

Andrzej Zwal, Witold Kowalik

Abstract


The collections of water mites (Hydrachnidia) from the years 1973 and 1974 of two upland rivers – the Biała and Czarna Łada (south-eastern Poland) were elaborated. Among 1,178 individuals, 43 species were distinguished: 34 species in the River Biała Łada and 27 in the River Czarna Łada. Rheophiles and rheobionts were dominating. Some mountain species, rare in the upland areas also occurred. Seasonal changes of numbers and clear negative impact of water pollution and hydrotechnical works on water mites were found in the studied rivers, too.

Keywords


Hydrachnidia; water mites; upland rivers; the Lublin Region

Full Text:

PDF

References


Bazan H. 1962. Wodopójki (Hydracarina) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. faun. 9: 255–273.

Biesiadka E. 1970. Wodopójki (Hydracarina) dolnego biegu rzeki Wełny. Fragm. faun. 16: 43–55.

Biesiadka E. 2008. Wodopójki (Hydrachnidia). [In:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk J., Skibińska E. (eds). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 3: 148–175, 212–219.

Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D. 2004. Water mites (Hydrachnidia) of the Neman River (Belarus), some of its tributaries and riverine reservoirs. Fragm. faun. 47 (2): 143–164.

Cichocka M. 1996. Wodopójki (Hydracarina) rzeki Pasłęki. Fragm. faun. 39, 14: 179–205.

Cichocka M. 2006. Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the running waters of the Masurian Landscape Park. Suppl. Acta Hydrobiol. 8: 33–53.

Kowalik W. 1981. Wodopójki (Hydracarina) rzek dorzecza Wieprza. Ann. UMCS, sec. C 36: 327–352.

Kowalik W. 1984. Studia faunistyczno-ekologiczne nad wodopójkami (Hydracarina) południowo-wschodniej Polski. Wyd. AR Lublin 83: 1–67.

Kowalik W., Biesiadka E., 1978. Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek. Przegl. Zool. 22: 31–39.

Kłosowska M., Bańkowska A., Zawal A. 2011. Składanie jaj przez niektóre gatunki wodopójek (Hydrachnidia) z rzeki Krąpieli i jej zbiorników dolinnych. [In:] D. Wysocki, J. Kaliciuk,

P. Sadanowicz (ed.) Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin, 60–65.

Martin P., Dabert M., Dabert J. 2010. Molecular evidence for species separation in the water mite Hygrobates nigromaculatus Lebert, 1879 (Acari, Hydrachnidia): evolutionary consequences of the loss of larval parasitism. Aquatic Sciences 72 (3): 347–360.

Smith, I. M. 1972. A review of the water mite genus Nautarachna (Acari: Parasitengona: Pionidae). Life Sci. Contr. R. Ont. Mus. 86: 1–17.

Stępień B., Kowalik W., Radwan S. 1981. Charakterystyka hydrochemiczna rzek dorzecza Tanwi oraz wybranych źródeł dorzecza Wieprza. Ann. UMCS sec. C 38: 305–322.

Wilgat T. 1998. Wody Lubelszczyzny. In: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN Lublin,

pp.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/c.2013.68.1.117
Data publikacji: 2015-07-18 00:13:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 23:47:16


Statistics

Total abstract view - 168
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Andrzej Zwal, Witold Kowalik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.