Structure of Deschampsia antarctica Desv. anther and pollen grain under the confocal microscope

Marcin Domaciuk, Ewa Szczuka, Irena Giełwanowska, Józef Bednara

Abstract


The structure of the anther and pollen grain was investigated in an Antarctic plant Deschampsia antarctica Desv. under a confocal microscope (CLSM). The Antarctic hair grass is one of the two native vascular plants growing in Antarctica. The structure of D. antarctica stamens with their short filaments and elongated anthers is typical of the family Poaceae. Microsporogenesis and development of D. antarctica pollen grains proceeds in a way typical of angiosperms from the family Poaceae. Beside the pistil, the hermaphroditic flower has three stamens with numerous pollen grains in pollen loculi. The monoporate and heteropolar pollen grains have a porus located at the distal pole. When observed under the confocal microscope (CLSM), D. antarctica microspores and pollen grains packed tightly inside the microsporangium exhibit strong fluorescence after eosin staining (green fluorescence). The use of calcofluor yielded blue fluorescence of anther endothecial cell walls. The D. antarctica anther endothecium is formed of a single layer of cells, although more than one layer of cells were observed at some sites.

Keywords


Antarctica; Deschampsia antarctica; pollen structure; anther

Full Text:

PDF

References


Barcikowski A., Łyżwińska R., Zarzycki K., 1999. Growth rate and biomass production of Deschampsia antarctica Desv. in the Admiralty Bay region. South Shetland Islands Antarctica. Polish Polar Research 20: 301–311.

Batygina T. B., Yakovlev M. S., 1990. Poaceae. Comparative embryology of flowering plants. Monocotyledones. Nauka, Leningrad, 217–225.

Bystrzejewska G., 2011. Photosynthetic temperature response of Antarctic plant Deschampsia antarctica and of temperate region plant Deschampsia caespitose. Polish Journal of Ecology 49: 215–219.

Falińska K., 2004. Ekologia roślin. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Frey L., 2007. Księga Polskich Traw. Polska Akademia Nauk, Kraków.

Giełwanowska I., 2005. Specyfika rozwoju antarktycznych roślin naczyniowych Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. i Deschampsia antarctica Desv.. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.

Giełwanowska I., Szczuka E., 2005. New ultrastructural features of leaf cells organells in Deschampsia antarctica Desv. Polar Biology 28: 951–955.

Giełwanowska I., Bochenek A., Loro P., 2005. Biology of generative reproduction of Deschampsia antarctica. In: Biology of Grasses. Edited by Ludwik Frey. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 181–195.

Giełwanowska I., Szczuka E., Bednara J., Górecki R., 2005. Anatomical features and ultrastructure of Deschampsia antarctica (Poaceae) leaves from different growing habitats. Annals of Botany 96: 1109–1119.

Kozłowska M., ed. 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 412–416.

Kłyś A., 2003. Embriologia wybranych apomiktycznych gatunków rodzaju Poa L.. Praca doktorska Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 7–19.

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B., 1994. Botanika pod redakcją Benona Polakowskiego, wydanie drugie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 449–452.

Parnikoza I.YU., Maidanuk D. N., Kozeretska I. A., 2007. Are Deschampsia antarctica Desv. and Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. Migratory Relicts, Cytology and Genesis 41: 226–229.

Piskornik Z., 1994. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. II, wyd. 2. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, Kraków, 203–214.

Rapiejko P., Weryszko-Chmielewska E. 1998. Pyłek traw. Alergia, Astma, Immunologia 3 (4): 187–192.

Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzewska D., 1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Sadowska A. 1998. Pollen morphology of two angiospermous plants from Antarctica: Colobanthus quitensis and Deschampsia antarctica. Grana 37 (1): 58–62.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/c.2013.68.2.7
Data publikacji: 2015-07-18 01:57:31
Data złożenia artykułu: 2015-07-18 00:34:12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Marcin Domaciuk, Ewa Szczuka, Irena Giełwanowska, Józef Bednara

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.