Forest site types and soil cover in the Roztocze National Park – the current state of knowledge

Jacek Koba, Tadeusz Miśta

Abstract


The forest sites and soil survey conducted by the Bureau for Forest Management and Geodesy, Branch in Lublin in the years 2009–2010 involved all of the Roztocze National Park (RNP). The studied area was 8335.31 ha. Throughout the Park, 417 soil sampling plots (open pits) and 2,400 auxiliary soil sampling plots (soil boreholes) were established. A total of 28 soil subtypes, subsumed under 14 soil types, were identified, with the most abundant soil type being rendzina. Furthermore, 17 forest site types were described, including 12 lowland and 5 upland forest site types. Two upland forest types (upland broadleaved forest and upland mixed broadleaved forest), were found to be predominant in the National Park.

Keywords


Roztocze National Park; soil types; forest site types

Full Text:

PDF

References


Buraczyński J. 1997. Roztocze. Budowa – rzeźba – krajobraz. ZGR. Lublin.

Chodorowski J., Dębicki R., Klimowicz Z., Melke J., Moszyńska U., Gawrysiak L. 2000. Morfologia oraz właściwości fizyczne i chemiczne gleb RPN. Aneks do mapy przyrodniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Część A i B. Konopnica-Lublin (maszynopis).

Chodorowski J., Dębicki R., Klimowicz Z., Melke J., Gawrysiak L. 2004. Warunki występowania i niektóre właściwości gleb bielicoziemnych Roztoczańskiego Parku Narodowego (Roztocze Środkowe). [w:] Michalczyk Z. (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wyd. UMCS, Lublin: 369–376.

Instrukcja Urządzania Lasu Cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. 2003. CILP Warszawa.

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa

Operat glebowo-siedliskowy. Roztoczański Park Narodowy. 1990. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. Warszawa. Maszynopis.

Operat glebowo-siedliskowy. Roztoczański Park Narodowy. Aneks. 1996. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Lublin. Maszynopis.

Operat siedliskowy Roztoczańskiego Parku Narodowego. 2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Lublin. Maszynopis.

Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych. Bedoń.

Uziak S. 1994. Gleby Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny. [w:] Wilgat T. (red.), Roztoczański Park Narodowy. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 82–94.

Uziak S., Pomian J., Klimowicz Z., Melke J. 1978. Pokrywa glebowa Roztoczańskiego Parku Narodowego. LTN, 20(2): 59–65.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/c.2015.70.1.7
Data publikacji: 2015-09-07 11:27:33
Data złożenia artykułu: 2015-09-04 11:39:27


Statistics


Total abstract view - 1326
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jacek Koba, Tadeusz Miśta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.