Water mites (Acari, Hydrachnidia) in three forest and landscape reserves in Roztocze

Eugeniusz Biesiadka, Witold Kowalik, Radosław Ścibor

Abstract


The materials of water mites collected in 1973–1974 in aquatic environments of three nature reserves in Roztocze were characterized. The collections comprised 995 Hydrachnidia belonging to 49 species. Twenty-eight species were collected in the Nad Tanwią Reserve, 30 species – in the Czartowe Pole Reserve, and 24 species – in the Szum Reserve. The analyzed reserves cover short river sections, therefore, the evaluated fauna can be regarded as relatively rich. The fauna of the examined reserves included widely distributed species as well as species typical of montane and submontane areas. In the analyzed reserves, the water mite fauna was dominated by rheobionts and rheophiles, and it was characteristic of upland rivers in the Lublin Region. One species new to Poland was identified: Atractides albaruthenicus Cich. et Bies. A comparison of the water mite fauna from the Nad Tanwią Reserve with the materials collected in 2001–2002 points to a significant reduction in the number of water mite species and considerable changes in the structure of synecological groups.

Keywords


Hydrachnidia; nature reserve; upland river; species diversity

Full Text:

PDF

References


Biesiadka E. 1974. Hydracarina of River Raba and some its tributaries. Acta Hydrobiol. 16, 1: 31–50.

Biesiadka E. 1979. Wodopójki (Hydracarina) Pienin. Fragm. faun. 24, 4: 97–173.

Biesiadka E. 2008. Wodopójki (Hydracarina). [In:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk J., Skibińska E. (eds.). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 3: 148–175, 212–219.

Biesiadka E., Kowalik W. 1977. Two populations of Piona disparilis (Koenike) (Hydrachnellae, Acari) in the springs of Roztocze (Poland). Bull. Acad. Pol. Sci, Cl II, 25: 601–608.

Biesiadka E., Kowalik W. 1978. Water mites (Hydracarina) of the sources of Roztocze. Acta Hydrobiol. 20: 11–34.

Biesiadka E., Kowalik W. 1979. A new species of Mideopsis Neuman (Hydrachmellae, Acari) from Poland. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, 26, 10: 279–298.

Cichocka M. 1996. Wodopójki (Hydracarina) rzeki Pasłęki. Fragm. faun. 39, 14: 179–205.

Cichocka M., Biesiadka E. 2013. Two species of the genus Atractides Koch, 1837 (Acari: Hydrachnidia, Hygrobatidae) from Belarus. Zootaxa 3808 (4): 253–263.

Izdebski K., Grądziel T. 1971. Roztocze. seria Przyroda Polska, PW Wiedza Powszechna, Warszawa, first edition.

Kowalik W. 1981. Wodopójki (Hydracarina) rzek dorzecza Wieprza. Ann. UMCS, sec. C 36: 327–352.

Kowalik W. 1984. Studia faunistyczno–ekologiczne nad wodopójkami (Hydracarina) południowo–wschodniej Polski. Rozprawy Nauk. Wyd. AR Lublin, 83: 1–67.

Kowalik W. 1990. Wpływ zanieczyszczenia wody na faunę wodopójek (Hydracarina) Roztocza. [In:] Badania biologiczne ekosystemów lądowych i wodnych Roztocza i Karpat Wschodnich w warunkach antropopresji. Lubelsko–Lwowska sesja naukowa. UMCS Instytut Biologii, Lwowski Uniw. Państwowy im. Iwana Franko: 149–151.

Kowalik W., Biesiadka E. 1978. Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z terenu Lubelszczyzny. Przegl. Zool. 22, 1: 31–39.

Kowalik W., Zawal A., Buczyńska E. 2014. Water mites (Acari, Hydrachnidia) of the River Szum and Stream Krupiec in the Roztocze Region. Acta Biol. 21:75–89

Stępień B., Kowalik W., Radwan S. 1983. Charakterystyka hydrochemiczna rzek dorzecza Tanwi oraz wybranych źródeł dorzecza Wieprza. Ann. UMCS sec. C, 38: 305–322.

Stryjecki R., Kowalczyk–Pecka D. 2013. A synecological characterization of the water mite communities (Acari: Hydrachnidia) of the Tanew River in the Nad Tanwią Reserve. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 10: 5–13.

Zawal A., Kowalik W. 2013. Water mites (Hydrachnidia) of the Biała Łada and Czarna Łada Rivers in the Lublin Region. Ann. UMCS, sec. C 68, 1: 117–125.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/c.2015.70.1.29
Data publikacji: 2015-09-07 11:27:35
Data złożenia artykułu: 2015-09-04 12:02:09


Statistics

Total abstract view - 312
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Eugeniusz Biesiadka, Witold Kowalik, Radosław Ścibor

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.