Brytyjskie spektakle historyczne (pageants) 1905–1939. Stan i perspektywy badań

Wojciech Bejda

Streszczenie w języku polskim


Brytyjskie spektakle historyczne (pageants) były niezwykle popularne w okresie 1905–1939. Pomimo zaangażowania w nich milionów Brytyjczyków, zarówno jako wykonawców, jak i jako publiczności, dopiero od lat 90. XX wieku stały się tematem badań. Idea, organizacja i odbiór społeczny przyciągały uwagę badaczy. Tematem artykułu są wybrane problemy badawcze: czy pageant był wynalazkiem Louisa N. Parkera, jaką rolę odgrywały te spektakle w życiu lokalnej społeczności, a wreszcie czy te przedsięwzięcia spajały społeczeństwo czy może wywoływały animozje społeczne. Omówiono też bazę danych (The Redress of the Past: Historical Pageants in Britain) zawierającą kilkaset pageantów oraz perspektywy badawcze wynikające z jej wykorzystania.


Słowa kluczowe


pageant; spektakl historyczny; Louis N. Parker; wykonawcy; publiczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

St. Edmundsbury Pageant Souvenir, “Connoisseur Magazine” 1907, special number.

The Book of the York Pageant 1905.

The Patriotism of Puddlebury, “Punch” 1907, 24 July.

“Yorkshire Observer Budget” 1931, no. 3501.

Literatura

Bartie A., Fleming L., Freeman M., Hutton A., Readman P., Introduction, [w:] Restaging the Past: Historical Pageants, Culture and Society in Modern Britain, eds. A. Bartie, L. Fleming, M. Freeman, A. Hutton, P. Readman, London 2020, DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13xprsc.6.

Bates E.W., Orr W., Pageants and Pageantry, Boston 1912.

Bejda W., Rekonstrukcje sportu antycznego na memorabiliach. Przypadek Les Jeux e Rome, stadion Heysel w Brukseli, 1930 rok, „Scripta Historica” 2015, t. 21.

Bejda W., Wieloaspektowość spektakli historycznych w Wielkiej Brytanii w 1. połowie XX wieku, [w:] A. Teterycz-Puzio, W. Bejda, L. Kościelak, Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, Słupsk 2017.

Binns A., Nobility, Duty and Courage: Propaganda and Inspiration in the Interwar Women’s and Girl’s Pageants, [w:] Restaging the Past: Historical Pageants, Culture and Society in Modern Britain, eds. A. Bartie, L. Fleming, M. Freeman, A. Hutton, P. Readman, London 2020, DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13xprsc.11.

Burns A., A National Church Tells Its Story: The English Church Pageant of 1909, [w:] Restaging the Past: Historical Pageants, Culture and Society in Modern Britain, eds. A. Bartie, L. Fleming, M. Freeman, A. Hutton, P. Readman, London 2020, DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13xprsc.8.

Butler Ch., Probing the Pageant Phenomenon, “Picture Postcard Annual” 2008.

Dean J.F., All Dressed Up: Modern Irish Historical Pageantry, Syracuse 2014.

Edwards H.T., The National Pageant of Wales, Llandysul 2009.

Freeman M., The Pageants of St Albans: An Illustrated History. How the People of Twentieth-Century St. Albans Performed Scenes from the City’s Past, St. Albans 2020.

Harrington J.W., Postal Carditis and Some Allied Manias, “The American Magazine” 1906, vol. 61.

Hulme T., ‘A Nation of Town Criers’: Civic Publicity and Historical Pageantry in Inter-War Britain, “Urban History” 2017, vol. 44, no. 2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0963926816000262.

Parker L.N., Historical Pageants, “Journal of the Society for Arts” 1905, vol. 54, no. 2770.

Parker L.N., Several of My Lives, London 1928.

Parker L.N., What Is a Pageant?, “New Boston” 1910, no. 11.

Readman P., The Place of the Past in English Culture c. 1890–1914, “Past and Present” 2005, vol. 186, no. 1, DOI: https://doi.org/10.1093/pastj/gti008.

Roberts M., Collecting Printed Ephemera, Oxford 1988.

Ryan D.S., ‘Pageantitis’: Frank Lascelles 1907 Oxford Historical Pageant, Visual Spectacle and Popular Memory, “Visual Culture in Britain” 2007, vol. 8, no. 2.

Ryan D.S., Staging the Imperial City: The Pageant of London 1911, [w:] Imperial Cities: Landscape, Display and Identity, eds. F. Driver, D. Gilbert, Manchester 1999.

Ryan D.S., The Man Who Staged the Empire: Remembering Frank Lascelles in Sibford Gower, 1875–2000, [w:] Material Memories, eds. M. Kwint, Ch. Breward, J. Aynsley, Oxford 1999.

Schelling F.E., The English Chronicle Play: A Study in the Popular Historical Literature Environing Shakespeare, New York 1902.

Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski z suplementem, O–Z, Warszawa 1992.

Swift A., Celebrating Bath’s Pageant, “Picture Postcard Monthly” 2009, no. 363.

Swift A., Elliott K., The Year of the Pageant, Bath 2009.

Thomas Z., Historical Pageants, Citizenship and the Performance of Women’s History before Second-Wave Feminism, [w:] Restaging the Past: Historical Pageants, Culture and Society in Modern Britain, eds. A. Bartie, L. Fleming, M. Freeman, A. Hutton, P. Readman, London 2020, DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13xprsc.10.

Wallis M., Heirs to the Pageant: Mass Spectacle and the Popular Front, [w:] A Weapon in the Struggle: The Cultural History of the Communist Party in Britain, ed. A. Croft, London 1998.

Wallis M., Pageantry and the Popular Front: Ideological Production in the Thirties, “New Theatre Quarterly” 1994, vol. 10, no. 38, DOI: https://doi.org/10.1017/S0266464X00000300.

Wallis M., The Popular Front Pageant: Its Emergence and Decline, “New Theatre Quarterly” 1995, vol. 11, no. 41, DOI: https://doi.org/10.1017/S0266464X00008848.

Wallis M., Unlocking the Secret Soul: Mary Kelly, Pioneer of Village Theatre, “New Theatre Quarterly” 2000, vol. 16, no. 4, DOI: https://doi.org/10.1017/S0266464X00014093.

Ward A., History of English Dramatic Literature, vol. 1, London 1875.

Withington R., A Manual of Pageantry, Bloomington 1915.

Withington R., English Pageantry: An Historical Outline, vol. 1–2, New York 1918.

Withington R., English Pageantry: An Historical Outline, vol. 1–2, New York 1963.

Woods M., Performing Power: Local Politics and the Taunton Pageant of 1928, “Journal of Historical Geography” 1999, vol. 25, no. 1, DOI: https://doi.org/10.1006/jhge.1998.0107.

Yoshino A., Pageant Fever: Local History and Consumerism in Edwardian England, Nishiwaseda 2011.

Netografia

Pageants, https://historicalpageants.ac.uk/pageants [dostęp: 29.06.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2021.76.207-221
Data publikacji: 2021-12-31 14:52:45
Data złożenia artykułu: 2021-06-30 21:07:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 567
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 271

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Bejda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.