Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia

Annales UMCS sec. F -Historia jest indeksowanym, recenzowanym, akademickim rocznikiem, którego artykuły dostępne są na zasadzie open-access. Celem czasopisma jest pozyskanie wysokiej jakości, wcześniej niepublikowanych artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, materiałów z zakresu historii. Teksty powinny odnosić się do następujących dziedzin:
• historia polityczna;
• historia społeczna;
• historia gospodarcza;
• historia kultury;
• historia dyplomacji;
• historia wojskowości;
• historia religii;
• historia edukacji;
• historia historiografii;
• gender history;
• metodologia historii;
• pamięć wspólnoty;

Preferowanymi językami publikacji są polski i angielski. Przyjmujemy także teksty napisane w językach kongresowych.

 

Punkty MEiN: 70

ICV 2018 = 89,77

 


ISSN: 0239-4251 
e-ISSN: 2083-361X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 77 (2022)


Okładka