Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia

Annales UMCS sec. F -Historia jest indeksowanym, recenzowanym, akademickim rocznikiem, którego artykuły dostępne są na zasadzie open-access. Celem czasopisma jest pozyskanie wysokiej jakości, wcześniej niepublikowanych artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, materiałów z zakresu historii. Teksty powinny odnosić się do następujących dziedzin:
• historia polityczna;
• historia społeczna;
• historia gospodarcza;
• historia kultury;
• historia dyplomacji;
• historia wojskowości;
• historia religii;
• historia edukacji;
• historia historiografii;
• gender history;
• metodologia historii;
• pamięć wspólnoty;

Preferowanymi językami publikacji są polski i angielski. Przyjmujemy także teksty napisane w językach kongresowych.

 

Punkty MNiSW 2019: 20

ICV 2018 = 89,77

 


ISSN: 0239-4251 
e-ISSN: 2083-361X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 73 (2018)

Spis treści

Artykuły

Anna Sochacka
PDF
9-63
Mariusz Drozdowski
PDF
65-82
Łukasz Burkiewicz
83-103
Teresa Chynczewska-Hennel
PDF
105-117
María Ángeles Alonso
119-137
Kinga Fink
PDF
139-159

Materiały

Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski
PDF
163-178

Recenzje

Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665–1792, wstęp i oprac. A. Techmański, Kraków 2017 („Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia”, t. 31), ss. 231
Małgorzata Kołacz-Chmiel
PDF
181-185