Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 69 (2014) „Cały kraj serdecznie wita swego pierwszego obywatela”. Przebieg obchodów 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta na łamach „Trybuny Ludu” Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
Vol 77 (2022) „Ciche bohaterki”? Kobiety w powstaniu styczniowym w historiografii i edukacji historycznej PRL Streszczenie w języku polskim   PDF
Anita Młynarczyk-Tomczyk
 
Vol 73 (2018) „Co za czasy!… Chamy taki miód piją! Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?”. O deprecjacji Kozaków przez szlachtę Rzeczypospolitej w okresie powstania Chmielnickiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Drozdowski
 
Vol 77 (2022) „Czy Zachód?” – Dmytro Doncow i jego poszukiwania cywilizacyjnego ideału Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 74 (2019) „Kiedy wszystko stracone, należy przynajmniej honor ratować” – działalność publiczna księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego (1785–1836) w Wielkim Księstwie Poznańskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Dawid Madziar
 
Vol 71 (2016) „W naszym aparacie powiatowym towarzysze wyobcowali się z klasy, z której pochodzą”. Kontrole Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w Komitetach Powiatowych PPR na Lubelszczyźnie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
Vol 74 (2019) „Wrota” na pograniczu polsko-ruskim w kontekście znanej bitwy polsko-ruskiej w 1266 r. w nieznanym miejscu. Glosa do dyskusji nad lokalizacją Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Rozwałka
 
Vol 69 (2014) Autoreferat Streszczenie w języku polskim
Malgorzata Julia Willaume
 
Vol 70 (2015) Bartosz Głubisz, Jazda kozacka w armii koronnej 1549–1696, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016, ss. 362 Szczegóły   PDF
Bartosz Staręgowski
 
Vol 68 (2013) Bitwa pod Komarowem w historiografii rosyjskiej (do 1941 r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Legieć
 
Vol 69 (2014) Bitwy pod Fredericksburgiem i Gettysburgiem w świetle Sztuki Wojny Sun Tzu Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Mazurak
 
Vol 76 (2021) Brytyjskie spektakle historyczne (pageants) 1905–1939. Stan i perspektywy badań Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Bejda
 
Vol 68 (2013) Cluj-Napoca w komunistycznej Rumunii: analiza zmian urbanistycznych – wspomnienie Streszczenie w języku polskim   PDF
Yulia Oreshina
 
Vol 75 (2020) Codzienność białoruskiego urzędnika późnych lat 20. i wczesnych lat 30. XX wieku (na przykładzie Ludowego Komisariatu Finansów BSRR) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Dzmitry Kryvashei
 
Vol 71 (2016) Czarna legenda biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Gawron
 
Vol 68 (2013) Czy z prowincji widać było wojnę? Ostatnie miesiące pokoju i zamach w Sarajewie z perspektywy prasy lubelskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Nossowska
 
Vol 72 (2017) Dwie średniowieczne tradycje lubelskie oraz ich wpływ na poczucie tożsamości lokalnej wspólnoty (XIII? – początek XVII w.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Michalski
 
Vol 75 (2020) Dyskusja nad sportem antycznym w czasopismach gimnastycznych w latach 1881–1914 Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Bejda
 
Vol 77 (2022) Działalność Czesława Chowańca w sferze polityki kulturalnej i wojskowości (do 1944 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Skrzyński
 
Vol 75 (2020) Działalność tzw. księży patriotów i katolików kolaborujących z komunistami w województwie lubelskim w okresie stalinowskim (1950–1956) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Janusz Wrona
 
Vol 72 (2017) Dzieje Lublina w popularnej syntezie na siedemsetletnią rocznicę lokacji miasta. Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369 Szczegóły   PDF
Wojciech Michalski
 
Vol 71 (2016) Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 272 Szczegóły   PDF
Michał Tomaszek
 
Vol 71 (2016) Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, red. R. Michałowski [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 774 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
Vol 73 (2018) Europejczycy jako obcy. Relacje pomiędzy Zachodem a czagataidzkim imperium Tamerlana na przełomie XIV i XV w. – przyczynek do badań nad znaczeniem Embajada a Tamorlán w relacjach pomiędzy christianitas latina a Mongołami Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Łukasz Burkiewicz
 
Vol 72 (2017) Formowanie się ram przestrzennych i instytucjonalnych gminy miejskiej w średniowiecznym Lublinie (XIII i XIV w.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Okniński
 
1 - 25 z 128 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>