Funkcjonowanie austriackich sądów wojskowych na Lubelszczyźnie w latach 1915–1918

Ryszard Maleszyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2013.68.53
Data publikacji: 2015-05-19 14:24:53
Data złożenia artykułu: 2015-05-09 18:12:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.